ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XVII

Скликання:

VIII

Вид:

За основу

Номер:

22

Дата реєстрації:

21.12.2021

Проголосовано:

24.12.2021 13:22:26

Автор:

Онуфрієнко В.Г.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  18
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  3
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  5

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 22РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сімнадцята сесія восьмого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

24  грудня 2021 року                                                                             №       -17-VІII

                                                                                             

Про бюджет Решетилівської міської  територіальної громади на 2022 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва міської ради, Решетилівська міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити на 2022 рік:

доходи бюджету Решетилівської міської територіальної громади у сумі 295 174 100 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади – 293 144 100 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади – 2 030 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Решетилівської міської територіальної громади у сумі 295 174 100  гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади – 277 144 100 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади – 18 030 000 гривень;

повернення кредитів до бюджету Решетилівської міської територіальної громади у сумі 150 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади – 150 000 гривень;

надання кредитів з бюджету Решетилівської міської територіальної громади у сумі 150 000 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади – 150 000 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету Решетилівської міської територіальної громади у сумі 16 000 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Решетилівської міської територіальної громади у сумі 16 000 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Решетилівської міської територіальної громади  у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,04 відсотка видатків загального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Решетилівської міської територіальної громади у розмірі 180 000 гривень, що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Решетилівської міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 34 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету Решетилівської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 204 340 000гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Решетилівської міської територіальної громади  на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032 , 1034 , 1036  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження від повернення кредитів, наданих у минулих роках громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Решетилівської міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 691, частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною четвертою статті 13, частиною другою статті 70 та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Решетилівської міської територіальної громади видатки загального фонду на:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Решетилівської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітеті Решетилівської міської ради здійснювати обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

12. Головним розпорядникам коштів забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

13. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління  Решетилівської міської ради за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У винятковому випадку, за обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюється за рішенням виконавчого комітету погодженим з постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва, з наступним затвердженням на сесії міської ради.

14. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

15. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

16. Дане рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України на офіційному сайті Решетилівської міської ради та в газеті «Решетилівщина UA».

17. Організацію виконання даного рішення покласти на виконавчий комітет Решетилівської міської ради, контроль за його виконанням - на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва.

 

 

 

 Міський голова                                                                        О.А. Дядюнова

 
Додаток №1
до проекту рішення 
 "Про  бюджет Решетилівської міської
територіальної громади на 2022 рік" 
ДОХОДИ
 бюджету Решетилівської міської територіальної громади на 2022 рік
16515000000
(код бюджету)
(грн.)
Код Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний

фонд
Спеціальний фонд
усього у тому числі

бюджет

розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   203 786 000,00 203 506 000,00 280 000,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   119 628 000,00 119 628 000,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 119 600 000,00 119 600 000,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 99 000 000,00 99 000 000,00 0,00 0,00
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 17 800 000,00 17 800 000,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств   28 000,00 28 000,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  28 000,00 28 000,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 956 500,00 956 500,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 228 500,00 228 500,00 0,00 0,00
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 225 000,00 225 000,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 653 000,00 653 000,00 0,00 0,00
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00
13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 540 000,00 540 000,00 0,00 0,00
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00
13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого значення 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00
13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   15 100 000,00 15 100 000,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 2 600 000,00 2 600 000,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 2 600 000,00 2 600 000,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  9 100 000,00 9 100 000,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 9 100 000,00 9 100 000,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3 400 000,00 3 400 000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 67 821 500,00 67 821 500,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 41 468 500,00 41 468 500,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 3 650 500,00 3 650 500,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 28 500 000,00 28 500 000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 3 600 000,00 3 600 000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
18030000 Туристичний збір  53 000,00 53 000,00 0,00 0,00
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  53 000,00 53 000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   26 300 000,00 26 300 000,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  11 300 000,00 11 300 000,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 14 000 000,00 14 000 000,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  280 000,00 0,00 280 000,00 0,00
19010000 Екологічний податок  280 000,00 0,00 280 000,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  2 000,00 0,00 2 000,00 0,00
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  18 000,00 0,00 18 000,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   4 244 000,00 2 494 000,00 1 750 000,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   93 000,00 93 000,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   93 000,00 93 000,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  38 000,00 38 000,00 0,00 0,00
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  2 216 000,00 2 216 000,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 360 000,00 1 360 000,00 0,00 0,00
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1 225 000,00 1 225 000,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   450 000,00 450 000,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   406 000,00 406 000,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   400 000,00 400 000,00 0,00 0,00
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   6 000,00 6 000,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження   185 000,00 185 000,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження   185 000,00 185 000,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження   185 000,00 185 000,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   1 750 000,00 0,00 1 750 000,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  1 750 000,00 0,00 1 750 000,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  1 700 000,00 0,00 1 700 000,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00
Усього доходів

(без урахування міжбюджетних трансфертів)
208 030 000,00 206 000 000,00 2 030 000,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   87 144 100,00 87 144 100,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   87 144 100,00 87 144 100,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 87 144 100,00 87 144 100,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 87 144 100,00 87 144 100,00 0,00 0,00
Х Разом доходів 295 174 100,00 293 144 100,00 2 030 000,00 0,00
Міський голова Дядюнова О.А.


Додаток №2
до проекту рішення 
 "Про  бюджет Решетилівської міської
територіальної громади на 2022 рік" 
ФІНАНСУВАННЯ
бюджету Решетилівської міської територіальної громади на 2022 рік
16515000000
(код бюджету)
(грн.)
Код Найменування згідно

з Класифікацією фінансування бюджету
Усього Загальний

фонд
Спеціальний фонд
усього у тому числі

бюджет

розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00
X Загальне фінансування 0,00 -16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00
X Загальне фінансування 0,00 -16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00
Міський голова Дядюнова О.А.
Додаток №3
до проекту рішення 
 "Про  бюджет Решетилівської міської
територіальної громади на 2022 рік" 
РОЗПОДІЛ
видатків  бюджету Решетилівської міської територіальної громади на 2022 рік
16515000000
(код бюджету)
(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування

головного розпорядника коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки

розвитку
усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки

розвитку
оплата

праці
комунальні послуги та енергоносії оплата

праці
комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Виконавчий комітет Решетилівської міської ради 101 458 880,00 99 158 880,00 55 862 720,00 4 139 800,00 2 300 000,00 13 050 000,00 12 720 000,00 250 000,00 0,00 0,00 12 800 000,00 114 508 880,00
0210000 Виконавчий комітет Решетилівської міської ради 101 458 880,00 99 158 880,00 55 862 720,00 4 139 800,00 2 300 000,00 13 050 000,00 12 720 000,00 250 000,00 0,00 0,00 12 800 000,00 114 508 880,00
0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 40 899 420,00 40 899 420,00 30 287 330,00 1 312 300,00 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 41 699 420,00
0210150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 39 164 000,00 39 164 000,00 29 620 000,00 1 284 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 164 000,00
0210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 485 320,00 485 320,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485 320,00
0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 1 250 100,00 1 250 100,00 277 330,00 28 300,00 0,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 2 050 100,00
1000 ОСВІТА 3 546 800,00 3 546 800,00 2 767 000,00 129 800,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 3 596 800,00
0211080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 3 546 800,00 3 546 800,00 2 767 000,00 129 800,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 3 596 800,00
2000 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 4 588 200,00 4 588 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 588 200,00
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2 191 000,00 2 191 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 191 000,00
0212111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2 307 200,00 2 307 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 307 200,00
0212152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00
3000 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 12 197 740,00 12 197 740,00 7 633 690,00 388 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 197 740,00
0213031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00
0213032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00
0213033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 670 000,00 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670 000,00
0213035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00
0213104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 9 816 640,00 9 816 640,00 7 494 690,00 388 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 816 640,00
0213160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
0213192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням  ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 84 000,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00
0213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 169 600,00 169 600,00 139 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 600,00
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 181 000,00 1 181 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 181 000,00
4000 КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО 14 785 100,00 14 785 100,00 9 674 700,00 1 174 100,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 16 785 100,00
0214030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 4 275 300,00 4 275 300,00 3 036 100,00 419 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 275 300,00
0214040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 210 000,00 210 000,00 138 600,00 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00
0214060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 9 449 800,00 9 449 800,00 6 500 000,00 722 600,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 11 449 800,00
0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00
5000 ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ 971 400,00 971 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971 400,00
0215053 5053 0810 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості 231 400,00 231 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 400,00
0215062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 740 000,00 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740 000,00
6000 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 12 521 080,00 10 221 080,00 5 500 000,00 1 135 600,00 2 300 000,00 8 320 000,00 8 320 000,00 0,00 0,00 0,00 8 320 000,00 20 841 080,00
0216020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00
0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 9 721 080,00 9 721 080,00 5 500 000,00 1 135 600,00 0,00 8 320 000,00 8 320 000,00 0,00 0,00 0,00 8 320 000,00 18 041 080,00
0216071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00
0216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 9 060 000,00 9 060 000,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 10 660 000,00
0217390 7390 0490 Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 9 000 000,00 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000 000,00
0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00
8000 ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 2 889 140,00 2 889 140,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 80 000,00 3 169 140,00
0218130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 804 740,00 804 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804 740,00
0218311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 80 000,00 280 000,00
0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 2 084 400,00 2 084 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 084 400,00
0600000 Відділ освіти Решетилівської міської ради 173 439 220,00 173 439 220,00 119 373 000,00 14 922 220,00 0,00 4 980 000,00 3 280 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 3 280 000,00 178 419 220,00
0610000 Відділ освіти Решетилівської міської ради 173 439 220,00 173 439 220,00 119 373 000,00 14 922 220,00 0,00 4 980 000,00 3 280 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 3 280 000,00 178 419 220,00
0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 1 282 700,00 1 282 700,00 1 035 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 282 700,00
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1 282 700,00 1 282 700,00 1 035 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 282 700,00
1000 ОСВІТА 169 574 920,00 169 574 920,00 116 628 000,00 14 658 020,00 0,00 4 940 000,00 3 280 000,00 1 660 000,00 0,00 0,00 3 280 000,00 174 514 920,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 29 285 200,00 29 285 200,00 18 900 000,00 3 904 700,00 0,00 650 000,00 0,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 29 935 200,00
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 46 685 920,00 46 685 920,00 22 000 000,00 10 349 020,00 0,00 3 750 000,00 2 800 000,00 950 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00 50 435 920,00
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 87 144 100,00 87 144 100,00 71 430 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 144 100,00
0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 2 238 600,00 2 238 600,00 1 632 000,00 88 300,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 2 298 600,00
0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 3 831 100,00 3 831 100,00 2 346 000,00 316 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 4 231 100,00
0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 390 000,00 390 000,00 320 000,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 470 000,00
5000 ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ 2 581 600,00 2 581 600,00 1 710 000,00 264 200,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 2 621 600,00
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2 581 600,00 2 581 600,00 1 710 000,00 264 200,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 2 621 600,00
3700000 Фінансове управління Решетилівської міської ради 2 246 000,00 2 066 000,00 1 478 700,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 246 000,00
3710000 Фінансове управління Решетилівської міської ради 2 246 000,00 2 066 000,00 1 478 700,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 246 000,00
0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 1 906 000,00 1 906 000,00 1 478 700,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 906 000,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1 906 000,00 1 906 000,00 1 478 700,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 906 000,00
8700 РЕЗЕРВНИЙ ФОНД 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00
9000 МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00
3719710 9710 0180 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00
X X X УСЬОГО 277 144 100,00 274 664 100,00 176 714 420,00 19 083 520,00 2 300 000,00 18 030 000,00 16 000 000,00 1 950 000,00 0,00 0,00 16 080 000,00 295 174 100,00
Міський голова Дядюнова О.А.Додаток №4
до проекту рішення 
 "Про  бюджет Решетилівської міської
територіальної громади на 2022 рік" 
Кредитування бюджету  Решетилівської міської територіальної громади у 2022 році
16515000000
(код бюджету)
(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування, усього
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
усього у тому числі бюджет  усього у тому числі бюджет  усього у тому числі бюджет 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Виконавчий комітет Решетилівської міської ради 0,00 150000,00 0,00 150000,00 0,00 -150000,00 0,00 -150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0218831 8831 1060 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі 0,00 150000,00 0,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 0,00 150000,00
0218832 8832 1060 Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150000,00 0,00 -150000,00 0,00 -150000,00 0,00 -150000,00
Х Х Х УСЬОГО 0,00 150000,00 0,00 150000,00 0,00 -150000,00 0,00 -150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Міський голова Дядюнова О.А.Додаток №5
до проекту рішення 
 "Про  бюджет Решетилівської міської
територіальної громади на 2022 рік" 
Міжбюджетні трансферти Решетилівської міської територіальної громади на 2022 рік
16515000000
(код бюджету)
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
(грн.)
Код Класифікації доходу бюджету /

Код бюджету
Найменування трансферту /

Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту
Усього
1 2 3
І. Трансферти до загального фонду бюджету
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 87 144 100,00
99000000000 Державний бюджет України 87 144 100,00
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету
Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 87 144 100,00
Х загальний фонд 87 144 100,00
Х спеціальний фонд 0,00
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /

Код бюджету
Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту /

Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту
Усього
1 2 3 4
І. Трансферти із загального фонду бюджету
3719710 9710 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 160 000,00
16519000000 Бюджет Великобагачанської селищної територіальної громади 90 000,00
16534000000 Бюджет Козельщинської селищної територіальної громади 70 000,00
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету
Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 160 000,00
Х загальний фонд 160 000,00
Х спеціальний фонд 0,00
Міський голова Дядюнова О.А.

Додаток №6
до проекту рішення 
 "Про  бюджет Решетилівської міської
територіальної громади на 2022 рік" 
Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів
у 2022 році
16515000000
(код бюджету)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування

головного розпорядника

коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця,

найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування інвестиційного

проекту
Загальний період реалізації проекту,

(рік початку і завершення)
Загальна вартість проекту, гривень Обсяг капітальних вкладень

місцевого бюджету всього, гривень
Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2022 році, гривень Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2022  року, % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0200000 Виконавчий комітет Решетилівської міської ради 12 720 000,00
0210000 Виконавчий комітет Решетилівської міської ради 12 720 000,00
0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 800 000,00
0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 800 000,00
Капітальні видатки (придбання автобуса) 2022 - 2022 800 000,00 800 000,00 800 000,00 100,00
4000 КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО 2 000 000,00
0214060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 2 000 000,00
Реконструкція Решетилівського міського клубу №1 за адресою: вул.Полтавська,85, м.Решетилівка, Полтавської області Коригування 2021 - 2022 12 870 764,00 12 870 764,00 2 000 000,00 100,00
6000 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 8 320 000,00
0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 8 320 000,00
Капітальні видатки (віброкоток) 2022 - 2022 600 000,00 600 000,00 600 000,00 100,00
ПКД Будівництво Парку-відпочинку по вулиці Перемоги в с.Демидівка Полтавського району Полтавської області 2022 - 2022 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00
Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів з благоустроєм території житлового будинку №2/5 по вулиці Покровська у м.Решетилівка Полтавської області 2022 - 2022 1 805 000,00 1 805 000,00 1 805 000,00 100,00
Капітальний ремонт водопроводу в селі Шевченківка Полтавського району 2022 - 2022 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 100,00
Капітальний ремонт ділянки тротуару (непарна сторона) з влаштуванням зупинок маршрутного транспорту за адресою: вул.Освітянська (опорний навчальний заклад ЗОШ І-ІІІ ст.),с-ще Покровське Полтавського району Полтавської області 2021 - 2022 2 865 000,00 2 865 000,00 2 865 000,00 100,00
Коригування проектно-кошторисних документацій об'єктів реконструкції, капітального ремонту та будівництва 2022 - 2022 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00
Обстеження мосту  через річку Псел с. Остап'є 2022 - 2022 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00
7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 1 600 000,00
0217390 7390 0490 Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг 1 600 000,00
Нове будівництво адміністративної будівлі ЦНАПу за адресою: вул.Покровська,17 м.Решетилівка Полтавського району Полтавської області 2021 - 2022 5 768 467,00 5 768 467,00 1 600 000,00 100,00
0600000 Відділ освіти Решетилівської міської ради 3 280 000,00
0610000 Відділ освіти Решетилівської міської ради 3 280 000,00
1000 ОСВІТА 3 280 000,00
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 2 800 000,00
Нове будівництво спортивного залу за адресою: вул.Щаслива,9 м.Решетилівка Полтавського району Полтавської області 2022 - 2022 14 500 000,00 14 500 000,00 2 000 000,00 100,00
ПКД Влаштування системи пожежної сигналізації по закладах освіти (Піщане, Остап'є, Малий Бакай, Федіївка, Демидівка) 2022 - 2022 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00
ПКД Капітальний ремонт даху Піщанського закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів ім.Л.М.Дудки Решетилівської міської ради за адресою: вулиця Шкільна,3 с.Піщане Полтавського району Полтавської області 2022 - 2022 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00
ПКД Капітальний ремонт з заміною віконних блоків Малобакайського закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради за адресою: вулиця Кооперативна, 5 с.Малий Бакай Полтавського району Полтавської област 2022 - 2022 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00
ПКД Капітальний ремонт системи опалення спортзалу Калениківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради за адресою: вулиця Благодатна,3 с.Каленики Полтавського району Полтавської област 2022 - 2022 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00
ПКД Реконструкція Демидівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради за адресою: вулиця Перемоги,118 с.Демидівка Полтавського району Полтавської області 2022 - 2022 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00
Реконструкція Їдальні Опорного закладу "Решетилівський ліцей імені І.Л.Олійника Решетилівської міської ради" по вул.Покровська,37 м..Решетилівка,Полтавської області 2022 - 2022 8 880 415,00 8 880 415,00 200 000,00 100,00
0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 400 000,00
Капітальні видатки (придбання автомобіля) 2022 - 2022 400 000,00 400 000,00 400 000,00 100,00
0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 80 000,00
Капітальні видатки (ноутбуки) 2022 - 2022 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,00
Х Х Х УСЬОГО X X 52 219 646,00 52 219 646,00 16 000 000,00 X
Міський голова Дядюнова О.А.
Додаток №7
до проекту рішення 
 "Про  бюджет Решетилівської міської
територіальної громади на 2022 рік" 
Розподіл витрат бюджету Решетилівської міської територіальної громади на реалізацію

місцевих/регіональних програм у 2022 році
16515000000
(код бюджету)
(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування

головного розпорядника коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування

місцевої/регіональної програми
Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0200000 Виконавчий комітет Решетилівської міської ради 112 858 880,00 101 458 880,00 11 400 000,00 11 120 000,00
0210000 Виконавчий комітет Решетилівської міської ради 112 858 880,00 101 458 880,00 11 400 000,00 11 120 000,00
0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 41 699 420,00 40 899 420,00 800 000,00 800 000,00
0210150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 39 164 000,00 39 164 000,00 0,00 0,00
Програма розвитку місцевого самоврядування в Решетилівській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021роки. Рішення міської ради 16 сесії  сьомого скликання № 539-16-VII від 16.04.2019р. (зі змінами) 39 164 000,00 39 164 000,00 0,00 0,00
0210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 485 320,00 485 320,00 0,00 0,00
Програма розвитку місцевого самоврядування в Решетилівській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021роки. Рішення міської ради 16 сесії  сьомого скликання № 539-16-VII від 16.04.2019р. (зі змінами) 485 320,00 485 320,00 0,00 0,00
0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 2 050 100,00 1 250 100,00 800 000,00 800 000,00
Програма розвитку місцевого самоврядування в Решетилівській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021роки. Рішення міської ради 16 сесії  сьомого скликання № 539-16-VII від 16.04.2019р. (зі змінами) 1 669 700,00 869 700,00 800 000,00 800 000,00
Програма фінансової підтримки та розвитку комунальної установи "Трудовий архів Решетилівської міської ради Полтавської області" на 2021-2023 роки Рішення п"ятої сесії восьмого скликання від 31.03.2021 №354-5-VIII 380 400,00 380 400,00 0,00 0,00
1000 ОСВІТА 3 546 800,00 3 546 800,00 0,00 0,00
0211080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 3 546 800,00 3 546 800,00 0,00 0,00
Комплексна Програма розвитку освіти Решетилівської міської ради на 2018-2022 роки Рішення селищної ради 10 сесії  сьомого скликання №176-10-VII від 21.12.2017 (зі змінами) 3 546 800,00 3 546 800,00 0,00 0,00
2000 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 4 588 200,00 4 588 200,00 0,00 0,00
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2 191 000,00 2 191 000,00 0,00 0,00
Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства ,,Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області” на 2022 рік рішення Решетилівської міської ради восьмого скликання 30 листопада 2021 року № 818-15-VIII (15 сесія) 2 191 000,00 2 191 000,00 0,00 0,00
0212111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2 307 200,00 2 307 200,00 0,00 0,00
Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області" на 2021-2023 роки Рішення 42 сесії міської ради сьомого скликання № 1276-42-VІІ від 18.11.2020 р. 2 307 200,00 2 307 200,00 0,00 0,00
0212152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00
Програми забезпечення безкоштовного проходження медичного огляду призовниками, допризовниками та резервістами на 2022 рік рішення Решетилівської міської ради восьмого скликання 30 листопада 2021 року № 817-15-VIII (15 сесія) 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00
3000 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 12 197 740,00 12 197 740,00 0,00 0,00
0213031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00
Комплексна програма соціального захисту населення Решетилівської міської ради на 2019-2023 роки Рішення 11 сесії міської ради сьомого скликання № 413-11-VІІ від  09.11.2018 (зі змінами) 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00
0213032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00
Комплексна програма соціального захисту населення Решетилівської міської ради на 2019-2023 роки Рішення 11 сесії міської ради сьомого скликання № 413-11-VІІ від  09.11.2018 (зі змінами) 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00
0213033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 670 000,00 670 000,00 0,00 0,00
Програма транспортного забезпечення мешканців Решетилівської міської ради 2018-2022 роки  Рішення міської ради сьомого скликання № 203-1-VII від 12.01.2018 (зі змінами) 670 000,00 670 000,00 0,00 0,00
0213035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00
Програма транспортного забезпечення мешканців Решетилівської міської ради 2018-2022 роки  Рішення міської ради сьомого скликання № 203-1-VII від 12.01.2018 (зі змінами) 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00
0213104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 9 816 640,00 9 816 640,00 0,00 0,00
Комплексна програма соціального захисту населення Решетилівської міської ради на 2019-2023 роки Рішення 11 сесії міської ради сьомого скликання № 413-11-VІІ від  09.11.2018 (зі змінами) 9 816 640,00 9 816 640,00 0,00 0,00
0213160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
Комплексна програма соціального захисту населення Решетилівської міської ради на 2019-2023 роки Рішення 11 сесії міської ради сьомого скликання № 413-11-VІІ від  09.11.2018 (зі змінами) 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
0213192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням  ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 84 000,00 84 000,00 0,00 0,00
Програма фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування Решетилівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки Рішення п"ятої сесії восьмого скликання від 31.03.2021 №354-5-VIII 84 000,00 84 000,00 0,00 0,00
0213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 169 600,00 169 600,00 0,00 0,00
Комплексної програми „Розвиток житлово-комунального господарства Решетилівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки рішення Решетилівської міської  ради восьмого  скликання  30 листопада 2021 року №814-15-VIІI (15 сесія)     169 600,00 169 600,00 0,00 0,00
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 181 000,00 1 181 000,00 0,00 0,00
Комплексна програма соціального захисту населення Решетилівської міської ради на 2019-2023 роки Рішення 11 сесії міської ради сьомого скликання № 413-11-VІІ від  09.11.2018 (зі змінами) 1 181 000,00 1 181 000,00 0,00 0,00
4000 КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО 18 390 100,00 14 785 100,00 3 605 000,00 3 605 000,00
0214030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 4 275 300,00 4 275 300,00 0,00 0,00
Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Решетилівської об’єднаної міської територіальної громади на 2018-2022 роки Рішення селищної ради 10 сесії  сьомого скликання №1240-41-VII від 03.11.2020 4 275 300,00 4 275 300,00 0,00 0,00
0214040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00
Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Решетилівської об’єднаної міської територіальної громади на 2018-2022 роки Рішення селищної ради 10 сесії  сьомого скликання №1240-41-VII від 03.11.2020 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00
0214060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 13 054 800,00 9 449 800,00 3 605 000,00 3 605 000,00
Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Решетилівської об’єднаної міської територіальної громади на 2018-2022 роки Рішення селищної ради 10 сесії  сьомого скликання №1240-41-VII від 03.11.2020 13 054 800,00 9 449 800,00 3 605 000,00 3 605 000,00
0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00
Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Решетилівської об’єднаної міської територіальної громади на 2018-2022 роки Рішення селищної ради 10 сесії  сьомого скликання №1240-41-VII від 03.11.2020 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00
5000 ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ 971 400,00 971 400,00 0,00 0,00
0215053 5053 0810 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості 231 400,00 231 400,00 0,00 0,00
Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Решетилівської міської ради на 2018-2022 роки Рішення міської ради 1 сесії  сьомого скликання №204-1-VII від 12.01.2018 (зі змінами) 231 400,00 231 400,00 0,00 0,00
0215062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 740 000,00 740 000,00 0,00 0,00
Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Решетилівської міської ради на 2018-2022 роки Рішення міської ради 1 сесії  сьомого скликання №204-1-VII від 12.01.2018 (зі змінами) 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
Програма фінансової підтримки ГО "Волейбольний клуб "Решетилівка" на 2020-2021 роки Рішення міської ради 37 сесії  сьомого скликання № 1097-37-VII від 14.08.2020р(зі змінами) 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00
6000 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 19 236 080,00 12 521 080,00 6 715 000,00 6 715 000,00
0216020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00
Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Решетилівської міської ради на 2021-2023роки Рішення міської ради сьомого скликання 40 сесія № 1144-40-VІІ від 16.10.2020 року (зі змінами) 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00
0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 16 436 080,00 9 721 080,00 6 715 000,00 6 715 000,00
Комплексної програми „Розвиток житлово-комунального господарства Решетилівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки рішення Решетилівської міської  ради восьмого  скликання  30 листопада 2021 року №814-15-VIІI (15 сесія)     16 436 080,00 9 721 080,00 6 715 000,00 6 715 000,00
0216071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00
Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Решетилівської міської ради на 2021-2023роки Рішення міської ради сьомого скликання 40 сесія № 1144-40-VІІ від 16.10.2020 року (зі змінами) 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00
0216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
Програма "Громадський бюджет Решетилівської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки" Рішення міської ради 16 сесії  сьомого скликання № 541-16-VII від 16.04.2019р. 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 9 060 000,00 9 060 000,00 0,00 0,00
0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 9 000 000,00 9 000 000,00 0,00 0,00
Комплексної програми „Розвиток житлово-комунального господарства Решетилівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки рішення Решетилівської міської  ради восьмого  скликання  30 листопада 2021 року №814-15-VIІI (15 сесія)     9 000 000,00 9 000 000,00 0,00 0,00
0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
Програма розвитку місцевого самоврядування в Решетилівській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021роки. Рішення міської ради 16 сесії  сьомого скликання № 539-16-VII від 16.04.2019р. (зі змінами) 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
8000 ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 3 169 140,00 2 889 140,00 280 000,00 0,00
0218130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 804 740,00 804 740,00 0,00 0,00
Програма фінансової підтримки комунальної установи "Місцева пожежна охорона Решетилівської міської ради Полтавської області" на 2021-2023 роки Рішення п"ятої сесії восьмого скликання від 31.03.2021 №349-5-VIII 804 740,00 804 740,00 0,00 0,00
0218311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 280 000,00 0,00 280 000,00 0,00
Програма охорони навколишнього природного середовища Решетилівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки Рішення четвертої сесії міської ради восьмого скликання 243-4-VIII від 25.02.2021 280 000,00 0,00 280 000,00 0,00
0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 2 084 400,00 2 084 400,00 0,00 0,00
Програма фінансової підтримки редакції радіо "Релайф" Решетилівської міської ради на 2019-2021 роки Рішення міської ради 20 сесії  сьомого скликання №638-20-VII від 16.08.2019р (зі змінами) 2 084 400,00 2 084 400,00 0,00 0,00
0600000 Відділ освіти Решетилівської міської ради 89 575 120,00 86 295 120,00 3 280 000,00 3 280 000,00
0610000 Відділ освіти Решетилівської міської ради 89 575 120,00 86 295 120,00 3 280 000,00 3 280 000,00
0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 1 282 700,00 1 282 700,00 0,00 0,00
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1 282 700,00 1 282 700,00 0,00 0,00
Комплексна Програма розвитку освіти Решетилівської міської ради на 2018-2022 роки Рішення селищної ради 10 сесії  сьомого скликання №176-10-VII від 21.12.2017 (зі змінами) 1 282 700,00 1 282 700,00 0,00 0,00
1000 ОСВІТА 85 710 820,00 82 430 820,00 3 280 000,00 3 280 000,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 29 285 200,00 29 285 200,00 0,00 0,00
Комплексна Програма розвитку освіти Решетилівської міської ради на 2018-2022 роки Рішення селищної ради 10 сесії  сьомого скликання №176-10-VII від 21.12.2017 (зі змінами) 27 685 200,00 27 685 200,00 0,00 0,00
Програми організації харчування дітей ЗЗСО та ЗДО Решетилівської ОТГ на 2021-2023 роки Рішення селищної ради 41 сесії  сьомого скликання № 175-10-VІІ від 21.12.2017 ( зі змінами) 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 49 485 920,00 46 685 920,00 2 800 000,00 2 800 000,00
Комплексна Програма розвитку освіти Решетилівської міської ради на 2018-2022 роки Рішення селищної ради 10 сесії  сьомого скликання №176-10-VII від 21.12.2017 (зі змінами) 43 153 920,00 40 353 920,00 2 800 000,00 2 800 000,00
Програми організації харчування дітей ЗЗСО та ЗДО Решетилівської ОТГ на 2021-2023 роки Рішення селищної ради 41 сесії  сьомого скликання № 175-10-VІІ від 21.12.2017 ( зі змінами) 4 212 000,00 4 212 000,00 0,00 0,00
Програма "Шкільний автобус" на 2019-2021 роки Рішення міської ради 21 сесії  сьомого скликання № 692-21-VII від 20.09.2019р.(зі змінами) 2 120 000,00 2 120 000,00 0,00 0,00
0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 2 238 600,00 2 238 600,00 0,00 0,00
Комплексна Програма розвитку освіти Решетилівської міської ради на 2018-2022 роки Рішення селищної ради 10 сесії  сьомого скликання №176-10-VII від 21.12.2017 (зі змінами) 2 238 600,00 2 238 600,00 0,00 0,00
0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 4 231 100,00 3 831 100,00 400 000,00 400 000,00
Комплексна Програма розвитку освіти Решетилівської міської ради на 2018-2022 роки Рішення селищної ради 10 сесії  сьомого скликання №176-10-VII від 21.12.2017 (зі змінами) 4 231 100,00 3 831 100,00 400 000,00 400 000,00
0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 470 000,00 390 000,00 80 000,00 80 000,00
Комплексна Програма розвитку освіти Решетилівської міської ради на 2018-2022 роки Рішення селищної ради 10 сесії  сьомого скликання №176-10-VII від 21.12.2017 (зі змінами) 470 000,00 390 000,00 80 000,00 80 000,00
5000 ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ 2 581 600,00 2 581 600,00 0,00 0,00
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2 581 600,00 2 581 600,00 0,00 0,00
Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту Решетилівської міської ради на 2018-2022 роки Рішення міської ради 1 сесії  сьомого скликання №204-1-VII від 12.01.2018 (зі змінами) 2 581 600,00 2 581 600,00 0,00 0,00
3700000 Фінансове управління Решетилівської міської ради 1 906 000,00 1 906 000,00 0,00 0,00
3710000 Фінансове управління Решетилівської міської ради 1 906 000,00 1 906 000,00 0,00 0,00
0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 1 906 000,00 1 906 000,00 0,00 0,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1 906 000,00 1 906 000,00 0,00 0,00
Програма розвитку місцевого самоврядування в Решетилівській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021роки. Рішення міської ради 16 сесії  сьомого скликання № 539-16-VII від 16.04.2019р. (зі змінами) 1 906 000,00 1 906 000,00 0,00 0,00
X X X УСЬОГО X X 204 340 000,00 189 660 000,00 14 680 000,00 14 400 000,00
Міський голова Дядюнова О.А.