ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XII

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

73

Дата реєстрації:

27.09.2021

Проголосовано:

30.09.2021 12:51:50

Автор:

Богданов С.В.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  24
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  2

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 73РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(дванадцята позачергова сесія восьмого скликання)

 

 РІШЕННЯ

 

30 вересня 2021 року                                                                      №         -12-VIIІ

 

Про затвердження фінансового плану на 2022 рік

комунального підприємства „Бюро технічної інвентаризації

Решетилівської міської ради Полтавської області”

 

          Керуючись статтями 43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 75, 78 Господарського кодексу України, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, враховуючи лист комунального підприємства „Бюро технічної інвентаризації

Решетилівської міської ради Полтавської області” від 27.09.2021 № 144 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

          1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства „Бюро технічної інвентаризації Решетилівської міської ради Полтавської області” на 2022 рік, що додається.

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2022 рік покласти на директора комунального підприємства „Бюро технічної інвен-таризації Решетилівської міської ради Полтавської області” Богданова С.В.

3. Комунальному підприємству „Бюро технічної інвентаризації Решетилівської міської ради Полтавської області” надавати виконавчому комітету Решетилівської міської ради звіт про виконання фінансового плану на 2022 рік щокварталу в терміни: IV квартал та рік – до 10 березня року, що настає за звітним періодом; за І, ІІ, ІІІ квартали – до 10 травня, 10 серпня та 10 листопада звітного року.

          4. Організацію виконання цього рішення покласти на виконавчий комітет Решетилівської міської ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування, соціально-економічного розвитку, цін, приватизації та підприємницької діяльності (Оренбургська О.П.).

 

 

 

Міський голова                                                                                 О.А. ДядюноваПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до фінансового плану підприємства   на 2022 рік .

 

Комунальне підприємство „Бюро   технічної  інвентаризації  Решетилівської міської ради Полтавської  області ”   створено за рішенням  Решетилівської міської ради   від 16.10.2020року №1154-40-VІІ  відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,засновником та власником підприємства є Решетилівська міська  територіальна громада в особі  Решетилівської міської ради  та трудовий колектив підприємства .

Нашим підприємством  в межах повноважень, визначених чинним законодавством і Статутом підприємства , проводиться діяльність у сфері  архітектури , інжинірингу ,геології ,геодезії, надаються послуги технічного консультування у цих сферах  ( послуги по  технічній  інвентаризації нерухомого майна , видача  довідок про технічний стан нерухомого майна а також  внесення даних технічного паспорта в  ЄДЕССБ).

               Посадові оклади працівників встановлюються  штатним розписом , розробленим згідно   Галузевої Угоди між      Міністерством з питань   житлово-комунального  господарства  України , Всеукраїнським  об’єднанням   обласних  організацій   роботодавців  підприємств  житлово-комунальної галузі  «Федерація  роботодавців ЖКГ України» та Центральним комітетом  профспілки   працівників  житлово-комунального  господарства України на 2017-2018 роки , яка діє  на даний  час.

 

           Фінансовий план підприємства розроблявся  з урахуванням підвищення  в 2022 році  прожиткового мінімуму з 1січня  , 1липня  та  1 грудня 2022 року  для  працездатних  осіб (посадові оклади  працівників  розраховуються  виходячи із прожиткового мінімуму для працездатних осіб ) та підвищення  мінімальної  заробітної плати  з 1 січня  та 1 грудня 2022 року .

 

             Дохід  наше підприємство  отримує від надання послуг  по інвентаризації  нерухомого  майна ,видачі  довідок про  технічний  стан  нерухомого майна  , а  також  від внесення  даних технічного  паспорта  в  Єдину державну електронну  систему в сфері будівництва (ЄДЕССБ), в 2022 році  плануємо   надати послуги в цих сферах  на суму  532, 7тис .грн . , але це  не означає  виконання  плану доходів  повністю, так як  надання послуг  залежить від  попиту населення на наші послуги , а також платоспроможністю  клієнтів .

   

Передбачаються  такі основні  статті   витрат на собівартість наданих послуг  за рік ;
 • матеріальні витрати  -9, 8тис.грн ,це витрати на канцтовари,  офісний  папір, інше;

 • витрати на оплату  праці  працівників (  75% від посадового окладу) та нарахування  


        на неї -304,6 тис грн..

з них;

заробітна плата  -249,7 тис. грн.

нарахування  на  заробітну плату ЄСВ 22%-  54,9 тис. грн..

       -      інші операційні витрати становлять – 58,1 тис. грн. .

              з них ;

              банківське обслуговування – 3,6т.грн

              абонентна  плата за телефон – 2,4т.грн.

              послуги «Інтернет»  -  3,6 т. грн..

              членські внески  в Асоціацію БТІ – 2,8т.грн.

              витрати води та водовідведення – 0,9 т. грн..

              витрати на освітлення приміщення  -  5,7т.грн.

              витрати на опалення приміщення – 26,9т.грн.

              теплове навантаження (абонентна плата) – 9,1т.грн.

              ремонт  та заправка оргтехніки -3,1т.грн.

 

Адміністративні витрати за рік ;


 • матеріальні витрати -4,0 т.грн..- придбання матеріалів , запасних частин , інше;

 • витрати на оплату праці  директора   підприємства   (75 % посадового окладу) – 130,1т. грн..з них;

заробітна плата  директора підприємства  - 106,6т.грн.

        нарахування на заробітну плату ЄСВ 22 % - 23,5 т. грн..

     

     Всього витрат  за рік -506,6 т.грн.

               Наше підприємство  планує отримати  прибуток в 2022 році    в сумі  26,1 т. грн. , з яких потрібно буде сплатити податок на прибуток підприємства  18 % (загальна система оподаткування без ПДВ ) - 4,7т.грн..

 

 

 

Директор                                                  Сергій Богданов 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Решетилівської міської
ради восьмого скликання
30 вересня 2021 року № ______ -12-VIII
(12 позачергова сесія)
Фінансовий план підприємства на 2022 рік
Підприємство     Комунальне підприємство "Бюро технічної інвентаризації Решетилівської міської ради Полтавської області" Коди
Орган управління Решетилівська міська рада За ЕДРПОУ 22547169
Галузь    ЖКГ За СПОДУ 150
Вид економ. діяльності   діяльність у сфері  архітектури, інжинірингу, геології та геодезії, надання  послуг технічного консультування в цих  сферах, діяльність у сфері права. За ЗКНГ 35
Місцезнаходження    38400, Полтавська область, Полтавський район, м.Решетилівка, вул. Шевченка 23 За КВЕД 71.11, 71.12.,69.10, 68.31
Телефон  0-53-63-23502
Керівник     Богданов Сергій Вікторович
одиниця виміру: тис. гривень
Код рядка Плановий рік, усього У тому числі за кварталами
Показники І ІІ ІІІ ІV
1 2 3 4 5 6 7
І. Фінансові результати
Дохід  (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 532,7 81,1 124,5 157,3 169,8
    в т.ч. за рахунок бюджетних коштів 015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Податок на додану вартість до сплати в бюджет 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Акцизний збір 030 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші вирахування з доходу 040 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 050  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 060 372,5 88,9 87,7 91,0 104,9
у тому числі за економічними елементами:
    Матеріальні затрати 061 9,8 2,0 2,3 2,8 2,7
    Витрати на оплату праці 062 304,6 67,1 77,5 79,0 81,0
    Відрахування на соціальні заходи 063 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Амортизація 064 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Інші операційні витрати 065 58,1 19,8 7,9 9,2 21,2
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) 090 134,1 32,4 32,6 34,1 35,0
у тому числі за економічними елементами:
    Матеріальні затрати 091 4,0 0,6 0,8 1,1 1,5
    Витрати на оплату праці 092 130,1 31,8 31,8 33,0 33,5
    Відрахування на соціальні заходи 093 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Амортизація 094 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Інші операційні витрати 095 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
у тому числі за економічними елементами:
    Матеріальні затрати 101 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Витрати на оплату праці 102 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Відрахування на соціальні заходи 103 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Амортизація 104 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Інші операційні витрати 105 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші операційні витрати(сума рядків з111 по 115) 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
у тому числі за економічними елементами:
    Матеріальні затрати 111 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Витрати на оплату праці 112 0,0 0,0 0,0 0,0
    Відрахування на соціальні заходи 113 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Амортизація 114 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Інші операційні витрати 115 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього витрат за фінансовим планом 121 506,6 121,3 120,3 125,1 139,9
Фінансові результати від операційної діяльності: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    прибуток 121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    збиток 122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дохід від участі в капіталі 130 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші фінансові доходи 140 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші доходи 150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      у тому числі: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    дохід від реалізації фінансових інвестицій  152 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    дохід від безоплатно одержаних активів 154 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фінансові витрати 160 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Витрати від участі в капіталі 170 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші витрати 180 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 26,1 -40,2 4,2 32,2 29,9
     прибуток 191 26,1 0,0 0,0 0,0 0,0
     збиток 192 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Податок на прибуток 200 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Чистий: 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0
    прибуток 211 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0
    збиток 212 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Відрахування частини прибутку до бюджету  220 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0
ІІ. Елементи операційних витрат  (разом) 0,0 0,0 0,0 0,0
Матеріальні затрати 310 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Витрати на оплату праці 320 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Відрахування на соціальні заходи 330 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Амортизація 340 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші операційні витрати 350 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Разом (сума рядків з 310 по 350) 360 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капітальне будівництво 410 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів 411 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Придбання  (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 420 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів 421 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів) 430 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів 431 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Погашення отриманих на  капітальні інвестиції позик 440 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів 441 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів 450 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів 451 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450): 490 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів(сума рядків 411,421,431,441,451) 491 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прибуток 121 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
збиток 122221 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ІV. Додаткова інформація
Чисельність працівників 510 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Первісна  вартість основних засобів 520 326,1 326,1 326,1 326,1 326,1
Податкова заборгованість 530 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 540 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Директор                                                                       Сергій Богданов
Головний бухгалтер                                                    Валентина Бодня