ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XII

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

70

Дата реєстрації:

27.09.2021

Проголосовано:

30.09.2021 12:49:17

Автор:

Перч Н.В.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  23
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  2
 • Відсутні
  2

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 70РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(дванадцята позачергова сесія восьмого скликання)

 

 РІШЕННЯ

 

30 вересня 2021 року                                                                           №         -12-VIIІ

 

Про затвердження фінансового

плану на 2022 рік комунального

підприємства „Землемір”

Решетилівської міської ради

Полтавської області

 

          Керуючись статтями 43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 75, 78 Господарського кодексу України, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, враховуючи лист комунального підприємства „Землемір” Решетилівської міської ради Полтавської області від 03.09.2021 №12 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства „Землемір” Решетилівської міської ради Полтавської області на 2022 рік, що додається.

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2022 рік покласти на директора комунального підприємства „Землемір” Решетилівської міської ради Полтавської області Перч Н.В.

3. Комунальному підприємству „Землемір” Решетилівської міської ради Полтавської області надавати виконавчому комітету Решетилівської міської ради звіт про виконання фінансового плану на 2022 рік щокварталу в терміни: IV квартал та рік – до 10 березня року, що настає за звітним періодом; за І, ІІ, ІІІ квартали – до 10 травня, 10 серпня та 10 листопада звітного року.

          4. Організацію виконання цього рішення покласти на виконавчий комітет Решетилівської міської ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування, соціально-економічного розвитку, цін, приватизації та підприємницької діяльності (Оренбургська О.П.).

 

 

 

Міський голова                                                                                 О.А. ДядюноваПояснювальна записка до фінансового плану на 2022 рік.

          Комунальне підприємство «Землемір» Решетилівської міської ради Полтавської області  діє на підставі Статуту. Основним напрямком діяльності підприємства є виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок та виготовленню  дисків  з обмінними  файлами  формату ХМL. Підприємство перебуває на самофінансуванні та застосовує загальну систему оподаткування.

          Формування дохідної частини фінансового плану здійснюється за рахунок перерахування коштів на банківський рахунок підприємства фізичними та юридичними особами за надані послуги по виготовленню технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок та виготовленню  дисків  з обмінними  файлами  формату ХМL. Фінансовий план підприємства сформовано на основі цін, що розраховані відповідно кошторису на виконання  робіт зі складання документів по посвідченню права власності чи користування громадянами землею  відповідно до Наказу Державного Комітету України по земельних ресурсах від 12.08.2004 р. за № 264.

           Формування витратної частини фінансового плану сформовано за рахунок:
 • матеріальних витрат, що складаються з витрат на електроенергію, теплопостачання, зв'язок, канцтовари, заправку та ремонт картриджів;

 • витрат на оплату праці працівникам підприємства;

 • відрахування на соціальні заходи, а саме єдиний соціальний внесок у розмірі 22%;

 • амортизація;

 • інші операційні витрати, що включають витрати на внесення відомостей до Державного земельного кадастру  у та банківські послуги.Витрати підприємства співвідносяться з доходами, які планується отримати в результаті фінансово-господарської діяльності підприємства, а  оплата праці здійснюється своєчасно та з дотриманням чинного законодавства.

Щодо кількості розірваних контрактів з керівником підприємства, то вони відсутні.

Протягом 2020 р. підприємство отримало дохід у розмірі 546.4 тис. грн. Витрати становлять  520.5 тис. грн. з них:

- матеріальні  витрати –46.6 тис.грн;

- витрат на оплату праці працівникам підприємства–378.5тис.грн;

- відрахування на соціальні заходи -78.2тис.грн;

- амортизація -0.9тис.грн;

- інші операційні витрати -16.3тис.грн.

Податки перераховані до бюджету з 2020 р. становлять 165.7 тис. грн.

Підсумовуючи 8 місяців  2021 р. підприємство отримало дохід у розмірі 346.2 тис. грн.. Витрати становлять 373.5 тис. грн. з них:

- матеріальні  витрати – 28.6 тис.грн;

- витрат на оплату праці працівникам підприємства –281.1тис.грн;

- відрахування на соціальні заходи –55тис.грн ;

- амортизація -0.9 тис.грн;

- інші операційні витрати –7.9тис.грн.

Податки перераховані до бюджету за  2021 р. становлять 113.5 тис. грн.

За  2022 р. підприємство планує отримати дохід у розмірі 670 тис. грн.. Витрати прораховані на наступний рік642.4тис. грн. з них:

- матеріальні  витрати – 41 тис.грн;

- витрат на оплату праці працівникам підприємства –488 тис.грн;

- відрахування на соціальні заходи –107.2 тис.грн ;

- амортизація –1.2 тис.грн;

- інші операційні витрати -5  тис.грн.

 

Директор                                                     ____________Н.В. Перч       

 

                                                                                             Головний бухгалтер                                    ____________ Л.М. Волох                                                                                                 

                                    М. П. 
ЗЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Решетилівської міської

ради восьмого скликання

30 вересня 2021року №___-12-VII

(12 позачергова сесія)

 

 

Фінансовий план підприємства

на 2022 рік


Підприємство   

 
Комунальне підприємство «Землемір» Решетилівської міської ради Полтавської області Коди
Орган управління Решетилівська міська рада Полтавської області За ЕДРПОУ 32933929
Галузь   Комунальне підприємство За СПОДУ 5324210100
Вид економ. Діяльності  Діяльність у сфері інжирінгу, геології та геодезії За ЗКНГ 150
Місцезнаходження   м. Решетилівка вул. Покровська буд. 16 За КВЕД 71.12
Телефон 0536323403
Керівник    Перч Н.В.
 

 

одиниця виміру: тис. гривень 

Показники
Код рядка Плановий рік, усього У тому числі за кварталами
І ІІ ІІІ ІV
1 2 3 4 5 6 7
І. Фінансові результати
Дохід  (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 670 165 165 170 170
    в т.ч. за рахунок бюджетних коштів 015
Податок на додану вартість 020
Акцизний збір 030
Інші вирахування з доходу 040
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 050 670 165 165 170 170
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 060 642.4 162.6 159.1 158.1 162.6
у тому числі за економічними елементами:
    Матеріальні затрати 061 41 12 9 8 12
    Витрати на оплату праці 062 488 122 122 122 122
    Відрахування на соціальні заходи 063 107.2 26.8 26.8 26.8 26.8
    Амортизація 064 1.2 0.3 0.3 0.3 0.3
    Інші операційні витрати 065 5 1.5 1 1 1.5
Валовий:
    прибуток 071 27.6 2.4 5.9 11.9 7.4
    збиток 072
Інші операційні доходи 080
       у тому числі:
    дохід від операційної оренди активів 081
    одержані гранти та субсидії 082
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу 083
Адміністративні витрати

(сума рядків з 091 по 095)
090
у тому числі за економічними елементами:
    Матеріальні затрати 091
    Витрати на оплату праці 092
    Відрахування на соціальні заходи 093
    Амортизація 094
    Інші операційні витрати @095
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): 100
у тому числі за економічними елементами:
    Матеріальні затрати 101
    Витрати на оплату праці 102
    Відрахування на соціальні заходи 103
    Амортизація 104
    Інші операційні витрати 105
Інші операційні витрати

(сума рядків з 111 по 115)
110
у тому числі за економічними елементами:
    Матеріальні затрати 111
    Витрати на оплату праці 112
    Відрахування на соціальні заходи 113
    Амортизація 114
    Інші операційні витрати 115
Фінансові результати від операційної діяльності:
    прибуток 121
    збиток 122
Дохід від участі в капіталі 130
Інші фінансові доходи 140
Інші доходи 150
      у тому числі:
    дохід від реалізації фінансових інвестицій 152
    дохід від безоплатно одержаних активів 154
Фінансові витрати 160
Витрати від участі в капіталі 170
Інші витрати 180
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 191 27.6 2.4 5.9 11.9 7.4
     збиток 192
Податок на прибуток 200 5 0.4 1.1 2.2 1.3
Чистий:
    прибуток 211 22.6 2 4.8 9.7 6.1
    збиток 212
Відрахування частини прибутку до бюджету 220
ІІ. Елементи операційних витрат  (разом)
Матеріальні затрати 310 41 12 9 8 12
Витрати на оплату праці 320 488 122 122 122 122
Відрахування на соціальні заходи 330 107.2 26.8 26.8 26.8 26.8
Амортизація 340 1.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Інші операційні витрати 350 5 1.5 1 1 1.5
Разом (сума рядків з 310 по 350) 360 642.4 162.6 159.1 158.1 162.6
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року
Капітальне будівництво 410
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів 411
Придбання  (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 420
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів 421
Придбання (створення) нематеріальних активів) 430
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів 431
Погашення отриманих на  капітальні інвестиції позик 440
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів 441
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів 450
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів 451
Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450): 490
в т.ч за рахунок бюджетних коштів

(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)
491
ІV. Додаткова інформація
Чисельність працівників 510 6 6 6 6 6
Первісна вартість основних засобів 520 72.1 72.1 72.1 72.1 72.1
Податкова заборгованість 530
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 540


 

 

 

Директор                                                         ___________          Н.В. Перч    

 

                                                                                                           Головний бухгалтер                                     ___________           Л.М. Волох                                                                                                            

                                        М. П.