ОПИС ДОКУМЕНТУ

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

16.08.2021

ВИСНОВКИ КОМІСІЙ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 62
Про затвердження граничної чисельності працівників Покровського закладу дошкільної освіти ясел-садка ,,Барвінок” Решетилівської міської ради


РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(одинадцята сесія восьмого скликання)
 
РІШЕННЯ
31 серпня 2021 року                                                                          №____-11-VIII
 
Про затвердження граничної чисельності працівників Покровського закладу дошкільної освіти ясел-садка ,,Барвінок” Решетилівської міської ради
 
Керуючись законами України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ,,Про дошкільну освіту”, наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 №1055 ,,Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів” (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530 ,,Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти”,  Решетилівська міська рада
ВИРІШИЛА:
 
          1. Затвердити граничну чисельність працівників Покровського закладу дошкільної освіти ясел-садка ,,Барвінок” Решетилівської міської ради у кількості 26,5 штатних одиниць.
          2. Директору Покровського закладу дошкільної освіти ясел-садка ,,Барвінок” Решетилівської міської ради Кривко Ю.В. привести штатний розпис закладу у відповідність до цього рішення.
          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту та охорони здоров’я (Бережний В.О.).
 
 
 
Міський голова              О.А. Дядюнова