ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XVII

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

Дод 40

Дата реєстрації:

21.12.2021

Проголосовано:

24.12.2021 13:10:53

Автор:

Тітік М.С.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  16
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  6
 • Відсутні
  5

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № Дод 40РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сімнадцята сесія восьмого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

24 грудня 2021 року                                                                            № ____-17-VIII

 

Про затвердження Програми фінансової підтримки Місцевого осередку Громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно - спортивне товариство "Колос" у Решетилівській міській територіальній громаді Полтавської області на 2022 рік

 

          Керуючись статями 89, 91 Бюджетного кодексу України, статтею 26 Закону України „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,     статтею 47 Закону України „Про фізичну культуру і спорт”, статтею 23 Закону України „Про громадські об’єднання”, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань соціального захисту населення, освіти, культури, фізичного виховання, охорони здоров’я та соціальної політики, Решетилівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

          1. Затвердити „Програму фінансової підтримки Місцевого осередку Громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно - спортивне товариство "Колос" у Решетилівській міській територіальній громаді Полтавської області на 2022 рік”  (додається).

          2. Виконання даної Програми покласти на виконавчий комітет Решетилівської міської ради.

          3. Контроль за її виконанням на постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту та охорони здоров'я (Бережний В.О.).

         

 

 

Міський голова                                                                        О.А.Дядюнова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Решетилівської міської

ради сьомого скликання

24 грудня 2021   № ___- 17-VIII

( 17 сесія)

 

 

 

ПРОГРАМА

ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ

МІСЦЕВОГО ОСЕРЕДКУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ФІЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО КОЛОС У РЕШЕТИЛІВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2022 РІК

                             

 

      

м. Решетилівка

2021

ЗМІСТ

 

І. Паспорт.

ІІ. Загальна частина.

ІІІ. Мета реалізації Програми.

ІV. Основні завдання Програми.

V. Очікуваний результати.

VI. Фінансування Програми.

VIІ. Прикінцеві положення.

 

 

І. П А С П О Р Т

ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ

МІСЦЕВОГО ОСЕРЕДКУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ФІЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО КОЛОС У РЕШЕТИЛІВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2021 РІК

 


1. Ініціатор розроблення Програми

 
Решетилівська міська рада
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми Рішення міської ради VIII скликання від 24.12.2021 №___-__-VIII „Про затвердження Програми фінансової підтримки Місцевого осередку Громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно - спортивне товариство „Колос” у Решетилівській міській територіальній громаді Полтавської області” на 2022 рік”
3. Розробник Програми Відділ культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету  Решетилівської міської ради
4. Відповідальний   виконавець Програми Виконавчий комітет Решетилівської міської ради

Місцевий осередок ГО „Всеукраїнське фізкультурно- спортивне товариство „Колос” у Решетилівській міській територіальній громаді Полтавської області”
5. Учасники   Програми Решетилівська міська рада, виконавчий комітет Решетилівської міської ради,

Місцевий осередок ГО „Всеукраїнське фізкультурно- спортивне товариство „Колос” у Решетилівській міській територіальній громаді Полтавської області”
6. Термін реалізації Програми 2022 рік
 

 

 

7.
Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми Міський бюджет та інші джерела не заборонені законодавством
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  Програми,

всього:
320,0 тис. грн.

 

ІІ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

Програма фінансової підтримки Місцевого осередку Громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно - спортивне товариство „Колос” у Решетилівській міській територіальній громаді Полтавської області” на 2022 рік” (далі Програма) - це комплекс заходів, які спрямовані на підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

Реалізація Програми забезпечить створення умов для покращення фізичного потенціалу і здоров'я населення, прискорить процес адаптації фізкультурно-спортивного руху до ринкових відносин, дасть змогу вийти на рівень передових показників фізичного розвитку населення та спортивних досягнень.

 

ІІІ. МЕТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

          Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, задоволення спортивних видовищних запитів населення. Популяризація ігрових видів спорту та здорового способу життя серед населення.

Достойне представлення честі Решетилівської територіальної громади за змаганнях Всеукраїнського рівня.

 

ІV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

          Завданнями Програми є:

а) створення системи підготовки спортсменів шляхом організації спеціальних груп (відділень тощо), дитячих, юнацьких, молодіжних команд, команд майстрів;

б) забезпечення участі спортивних команд в обласних, всеукраїнських змаганнях, турнірах, кубках а також чемпіонатах України;

в) забезпечення спортивної підготовки дітей, підлітків, молоді та професійних спортсменів;

г) організація оздоровчих та навчально-тренувальних зборів;

ґ) організація та проведення спортивно-масової роботи;

д) організація та проведення спортивних турнірів;

е) підготовка спортсменів-членів (кандидатів, резерву) збірних команд області та України;

є) виявлення та підтримка обдарованих дітей та молоді, розвиток їх здібностей для досягнення високих спортивних результатів;

ж) інші види діяльності, не заборонені законодавством України. 

 

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Реалізація Програми дозволить забезпечити:

 - розвиток фізичної культури та спорту на основі нових економічних перетворень і ринкових відносин;

- покращення стану матеріально-технічної спортивних команд Решетилівської громади;

- належні умови для більш ефективної підготовки спортсменів високої майстерності.

 

VI. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

 

          Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету, а також інших джерел не заборонених чинним законодавством

 

VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

          До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення з урахуванням прийняття нових нормативних актів.

 

 

Додаток

до Програми фінансової підтримки

Місцевого осередку Громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно - спортивне товариство „Колос” у Решетилівській міській територіальній громаді Полтавської області” на 2022 рік”

 

ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ  ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ

МІСЦЕВОГО ОСЕРЕДКУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ФІЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО КОЛОС У РЕШЕТИЛІВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2022 РІК

 Ресурсне забезпечення Програми В тому числі за роками
2022
Заробітна плата 190,0 тис. грн.
Нарахування на оплату праці 42,0 тис. г. н.
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 50,0 тис. грн.
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 18,0 тис. грн.
Проведення спортивних змагань, заходів, квестів та ін. 20,0 тис. грн.
Всього: 320,0 тис. грн.
Разом: 320,0 тис. грн.