ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XIII

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

55

Дата реєстрації:

19.10.2021

Проголосовано:

22.10.2021 12:48:44

Автор:

Лисенко М.В.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  19
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  4
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  3

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 55РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тринадцята позачергова сесія восьмого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

22 жовтня 2021 року                                                                          № ____-13-VIIІ

 

Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення кандидатури старости у старостинських округах Решетилівської міської територіальної громади

 

Керуючись статтею 541 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з утворенням старостинських округів територіальної громади, Решетилівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

          1. Затвердити Порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости у старостинських округах Решетилівської міської територіальної громади, що додається.

          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, забезпечення законності, правопорядку та запобігання корупції (Лугова Н.І.).

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         О.А. Дядюнова

 

                     ЗАТВЕРДЖЕНО

    рішення Решетилівської

                  міської ради восьмого скликання

                    22 жовтня 2021 року №___-13-VIIІ

(13 позачергова сесія) 

 

Порядок

проведення громадського обговорення  кандидатури старости у старостинських округах Решетилівської міської територіальної громади

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости в старостинських округах міської територіальної громади (далі – Порядок) встановлює процедуру організації, проведення та встановлення результатів опитування жителів старостинського округу з питань, передбачених Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост” щодо затвердження на посаді старост (далі - Громадське обговорення).

1.2. Даний Порядок є механізмом реалізації законних прав жителів старостинських округів Решетилівської міської територіальної громади на участь у громадському обговоренні кандидатур на посаду старости.

1.3. Метою Громадського обговорення є визначення рівня підтримки кандидатури старости старостинського округу міської територіальної громади.

1.4. Основним завданням Громадського обговорення є погодження з жителями відповідного старостинського округу кандидатури старости.

1.5. У Громадському обговоренні можуть брати участь громадяни України,  яким на день проведення Громадського обговорення виповнилося 18 років і які жителями відповідного старостинського округу міської територіальної громади.

1.6. Громадське обговорення має відкритий характер, проводиться на засадах добровільності, гласності та свободи висловлювань. Ніхто не може бути примушений до участі або обмежений в участі при проведенні Громадського обговорення.

 

2. Організація Громадського обговорення

2.1. Громадське обговорення проводиться у формі консультацій з громадськістю (опитування) з метою вивчення громадської думки щодо підтримки кандидатури старости.

2.2 Кандидатура старости вноситься на Громадське обговорення міським головою із зазначенням дати початку його проведення, про що ним приймається відповідне розпорядження

2.3. Організацію Громадських обговорень забезпечує робоча група, склад якої затверджується міським головою. До складу робочої групи входить не менше 3 осіб.

2.4. Засідання робочої групи проводиться в міру необхідності та вважаються правомочними за присутності 2/3 його складу.

2.5. Робоча група:

2.5.1. Забезпечує належне інформування жителів старостинського округу про проведення Громадського обговорення.

2.5.2. Організовує опитування жителів округу, готує протокол засідання робочої групи з проведення громадського обговорення (опитування) кандидатури старости.

2.5.3. Узагальнює та оприлюднює результати Громадського обговорення.

2.5.4 Вирішує інші організаційно - технічні питання, що стосуються проведення Громадського обговорення.

2.5.5. Докладно інформує жителів округу з інформацією про кандидатуру старости (оприлюднення інформації на інформаційних стендах в населених пунктах старостинського округу, виготовлення роздаткових матеріалів, тощо).

 

3. Проведення Громадського обговорення

3.1 Громадське обговорення проводиться у формі опитування жителів старостинського округу з метою визначення рівня підтримки запропонованої кандидатури старости.

3.2. Інформація про дату, час та місце проведення Громадського обговорення публікується на офіційному веб-сайті міської ради, в соціальній мережі «Фейсбук», та розміщується на інформаційних стендах в населених пунктах старостинського округу не пізніше, як за 3 (три) дні до встановленої дати їх проведення.

3.3. Час та місце проведення опитування визначається робочою групою.

3.4. Опитування жителів відповідного старостинського округу проводиться у формі заповнення підписних листів на підтримку кандидатури старости, що повинен містити інформацію про учасника опитування із зазначенням його прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності), числа, місяця і року народження, серії та номера паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України - для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) та адреси місця проживання, що засвідчується підписом таких учасників.

Опитування відбувається шляхом відвідування  місця проживання жителів старостинського округу або в  інших громадських місцях.

3.5. Громадські обговорення проводяться не більше 2-х тижнів з дня початку його проведення визначеного у розпорядженні міського голови.

3.6. За результатами проведення громадських обговорень проводиться засідання робочої групи, яке протоколюється.

 

4. Встановлення та оприлюднення результатів Громадського обговорення

4.1. Кандидатура старости вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті Громадського обговорення отримала таку підтримку у старостинському окрузі:

- з кількістю жителів до 1500 - більше 20 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах;

- з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч - більше 17 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах.

4.2. За результатами проведеного Громадського обговорення (опитування) кандидатури старости складається протокол, що має містити такі відомості: дата (період) і місце проведення опитування громадян, кількість жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах, відомості про кандидата на старосту, кількість учасників опитування, які підтримали відповідну кандидатуру.

Підписні листи на підтримку кандидатури старости є частиною протоколу і додаються до нього.

4.3. Результати громадського обговорення оформляються протоколом не пізніше 7 (семи) робочих днів після проведення засідання, який підписується усіма присутніми на засіданні членами робочої групи.

4.4. Оприлюднення підсумків Громадського обговорення здійснюється шляхом опублікування на офіційному веб-сайті міської ради протоколу засідання робочої групи з проведення громадського обговорення (опитування) кандидатури старости протягом трьох робочих днів з дати підписання протоколу її засідання.

4.5. За результатами Громадського обговорення міський голова вносить на розгляд міської ради проект рішення щодо затвердження старости у відповідному старостинському окрузі. 

4.6. Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтримана міською радою, не може бути повторно внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання  міської ради.

 

5. Прикінцеві положення

5.1. Зміни та доповнення до цього Порядку вносяться відповідним рішенням міської ради.

5.2. Питання щодо проведення Громадського обговорення, не врегульовані цим Порядком, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

       


Керуючий справами                                                                 М.В. Лисенко