ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XII

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

74

Дата реєстрації:

27.09.2021

Проголосовано:

30.09.2021 12:52:29

Автор:

Приходько М.В.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  24
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  2

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 74РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(дванадцята позачергова сесія восьмого скликання)

 

 РІШЕННЯ

 

30 вересня 2021 року                                                                                                    №         -12-VIIІ

 

Про затвердження фінансового плану

на 2022 рік комунального підприємства

„Покровський комунгосп” Решетилівської міської

ради Полтавської області

 

          Керуючись статтями 43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 75, 78 Господарського кодексу України, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, враховуючи лист комунального підприємства „Покровський комунгосп” Решетилівської міської ради Полтавської області  від 01.09.2021 № 77/1  та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства „Покровський комунгосп” Решетилівської міської ради Полтавської області на 2022 рік, що додається.

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2022 рік покласти на директора комунального підприємства „Покровський комунгосп” Решетилівської міської ради Полтавської області Приходька М.В.

3. Комунальному підприємству „Покровський комунгосп” Решетилівської міської ради Полтавської області надавати виконавчому комітету Решетилівської міської ради звіт про виконання фінансового плану на 2022 рік щокварталу в терміни: IV квартал та рік – до 10 березня року, що настає за звітним періодом; за І, ІІ, ІІІ квартали – до 10 травня, 10 серпня та 10 листопада звітного року.

          4. Організацію виконання цього рішення покласти на виконавчий комітет Решетилівської міської ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування, соціально-економічного розвитку, цін, приватизації та підприємницької діяльності (Оренбургська О.П.).

 

 

 

Міський голова                                                                                 О.А. Дядюнова

Пояснювальна записка до фінансового плану

комунального підприємства "Покровський комунгосп"

Решетилівської міської ради

на 2022 рік

 

          Комунальне підприємство "Покровський комунгосп" Решетилівської міської ради (код ЄДРПОУ 35717217) належить до комунальної власності.

КП «Покровський комунгосп» обслуговує 6 старостатів Решетилівської ОТГ.

Підприємство виконує роботи по благоустрою старостатів Решетилівської ОТГ, що включає в себе вивіз сміття на сміттєзвалище, надання послуг з видалення аварійних дерев, визначених комісією на території старостатів, реалізацією дров, наданням послуг трактором ЮМЗ, покосом роторною косаркою, наданням послуг автопідйомником ЗІЛ, виконанням послуг робіт, пов’язаних з благоустроєм та озелененням території громади. В фінансовий план КП «Покровський комунгосп» на 2022 рік закладені доходи від реалізації робіт, послуг в сумі 421,0 тис. грн.

КП "Покровський комунгосп" в 2022 році планує спрацювати з прибутком, сума якого складе  10,3 тис.грн., який буде накопичуватися та обліковуватися на статті нерозподілений прибуток, в подальшому може бути використаний на розвиток виробництва, матеріальне заохочення працівників підприємства.

Всього планові витрати на 2022 рік складають 2479,2 тис.грн. (код рядка 360). Основну частину загальних витрат підприємства складає собівартість – 100%. Адміністративні витрати в структурі загальних складають 27,9%. Операційні витрати заплановані на 2022 рік в сумі 2479,2 тис.грн. Операційні витрати складаються з наступних елементів:
 • Матеріальні витрати – 160,0 тис.грн., що становить 6,5% загальної суми операційних витрат, (паливно-мастильні матеріали, запчастини та ін.).

 • Витрати на оплату праці мають найбільшу питому вагу в структурі – 69,4%, і складають 1720,0.тис.грн.

 • Амортизація основних засобів (5,6% загальної суми)  запланована в сумі 140,0 тис. грн.

 • Інші операційні витрати (податки, телефон,  та інші) – 3,3% операційних витрат складають 80,8 тис. грн. 

             Виконання плану 2022 року в значній мірі залежить  від фінансування запланованих робіт та своєчасних розрахунків за виконані роботи та надані послуги.

 

 

 

Директор           ________________________               Микола ПРИХОДЬКОЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Решетилівської міської

ради восьмого скликання

30 вересня 2021року №__­­­__-12-VII

(12 позачергова сесія)

 

Фінансовий план підприємства на 2022 рікПідприємство   

 
Комунальне підприємство «Покровський комунгосп» Решетилівської міської ради Полтавської області Коди
Орган управління За ЕДРПОУ 35717217
Галузь   Комунальне підприємство За СПОДУ 150
Вид економ. Діяльності  Забір, очищення  та постачання води. За ЗКНГ
Місцезнаходження   38413 Полтавська область, с-ще Покровське, вул. Освітянська, 8 За КВЕД 36.00
Телефон (095)- 420-74-41
Керівник    Микола Приходько

одиниця виміру: тис. гривень

 

Показники
Код рядка Плановий рік, усього У тому числі за кварталами
І ІІ ІІІ ІV
1 2 3 4 5 6 7
І. Фінансові результати
Дохід  (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 421.0 105.25 105.3 105.25 105.3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів 015
Податок на додану вартість 020
Акцизний збір 030
Інші вирахування з доходу 040
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 050 421.0 105.25 105.3 105.25 105.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 060 2479.2 619.8 619.8 619.8 619.8
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати 061 160.0 40.0 40.0 40.0 40.0
Витрати на оплату праці 062 1720.0 430.0 430.0 430.0 430.0
Відрахування на соціальні заходи 063 378.4 94.6 94.6 94.6 94.6
Амортизація 064 140.00 35.00 35.00 35.00 35.00
Інші операційні витрати 065 80,8 20.2 20.2 20.2 20.2
Валовий:
прибуток 071 10.3 2.5 2.6 2.6 2.6
збиток 072
Інші операційні доходи 080
у тому числі:
дохід від операційної оренди активів 081
одержані гранти та субсидії 082
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу 083
Адміністративні витрати

(сума рядків з 091 по 095)
090 799.4 199.8 199.9 199.9 199.8
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати 091 110.2 27.6 27.5 27.5 27.6
Витрати на оплату праці 092 545.0 136.2 136.3 136.3 136.2
Відрахування на соціальні заходи 093 144.2 36.0 36.1 36.1 36.0
Амортизація 094
Інші операційні витрати 095
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 121
збиток 122
Дохід від участі в капіталі 130
Інші фінансові доходи 140 2867.9 716.9 717.0 717.0 717.0
Інші доходи 150
у тому числі:
дохід від реалізації фінансових інвестицій 152
дохід від безоплатно одержаних активів 154
Фінансові витрати 160
Витрати від участі в капіталі 170
Інші витрати 180
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 191 10.3 2.5 2.6 2.6 2.6
збиток 192
Податок на прибуток 200 1.9 0.4 0.5 0.5 0.5
Чистий:
прибуток 211 8.4 2.1 2.1 2.1 2.1
збиток 212
Відрахування частини прибутку до бюджету 220     0.18    0.18
ІІ. Елементи операційних витрат  (разом)
Матеріальні затрати 310 160.0 40.0 40.0 40.0 40.0
Витрати на оплату праці 320 1720.0   430.0 430.0 430.0 430.0
Відрахування на соціальні заходи 330 378.4 94.6 94.6 94.6 94.6
Амортизація 340 140.00 35.0 35.0 35.0 35.0
Інші операційні витрати 350 80.8 20.2 20.2 20.2 20.2
Разом (сума рядків з 310 по 350) 360 2479.2 619.8 619.8 619.8 619.8
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року
Капітальне будівництво 410
в т.ч за рахунок бюджетних коштів 411
Придбання  (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 420
в т.ч за рахунок бюджетних коштів 421
Придбання (створення) нематеріальних активів) 430
в т.ч за рахунок бюджетних коштів 431
Погашення отриманих на  капітальні інвестиції позик 440
в т.ч за рахунок бюджетних коштів 441
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів 450
в т.ч за рахунок бюджетних коштів 451
Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450): 490
в т.ч за рахунок бюджетних коштів

(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)
491
ІV. Додаткова інформація
Чисельність працівників 510 23 23 23 23 23
Первісна вартість основних засобів 520 222.8 222.8 222.8 222.8 222.8
Податкова заборгованість 530
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 540


 

Директор                                            ___________Микола ПРИХОДЬКО

         

                                                                                     Головний бухгалтер                         ___________Наталія ГОРДЕЄВА                                                                                        

                     М. П.