ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XII

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

71

Дата реєстрації:

27.09.2021

Проголосовано:

30.09.2021 12:50:06

Автор:

Петраков І.П.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  21
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  1
 • Не голосували
  3
 • Відсутні
  2

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 71РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(дванадцята позачергова сесія восьмого скликання)

 

 РІШЕННЯ

 

30 вересня 2021 року                                                                        №         -12-VIIІ

  

Про затвердження фінансового

плану на 2022 рік редакції радіо

„Релайф” Решетилівської

міської ради

 

          Керуючись статтями 43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 75, 78 Господарського кодексу України, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, враховуючи лист редакції радіо „Релайф” Решетилівської міської ради  від 10.09.2021 №71 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити фінансовий план редакції радіо „Релайф” Решетилівської міської ради на 2022 рік, що додається.

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2022 рік покласти на  директора редакції радіо „Релайф” Решетилівської міської ради Петракова І.П.

3. Редакції радіо „Релайф” Решетилівської міської ради надавати виконавчому комітету Решетилівської міської ради звіт про виконання фінансового плану на 2022 рік щокварталу в терміни: IV квартал та рік – до 10 березня року, що настає за звітним періодом; за І, ІІ, ІІІ квартали – до 10 травня, 10 серпня та 10 листопада звітного року.

          4. Організацію виконання цього рішення покласти на виконавчий комітет Решетилівської міської ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування, соціально-економічного розвитку, цін, приватизації та підприємницької діяльності (Оренбургська О.П.).

 

 

 

Міський голова                                                                                 О.А. Дядюнова

Пояснювальна записка до  фінансового плану підприємства на 2022 рік  по редакції радіо «Релайф» Решетилівської міської ради .

           Редакція радіо «Релайф» заснована Решетилівською міською радою від 31 серпня  2019 року . Підприємство здійснює свою діяльність на підставі  Статуту ,затвердженого рішенням Решетилівської  міської ради  сьомого скликання 16.08.2019 р №635-20-VII.

Редакція радіо «Релайф»  здійснює такі види ліцензованої діяльності :Ефірне мовлення ;
 • Дохідна частина фінансового плану складає 80,0 тис. грн.

 • рядок 010 Послуги (послуга  з виготовлення інформаційно-рекламного аудіоролика (дикторський текст  на фоні музики) складає 80 ,0 тис.грн.

 • Витратна частина фінансового плану .Рядок 060 Собівартість реалізованої продукції (товарів,боріт,послуг)  розрахована на суму 1 440,8  тис.грн.

Рядок 061- матеріальні витрати на суму – 24,0 тис.грн.  

Рядок 062- витрати на оплату праці працівників  розрахований  на суму  - 803,7 тис грн.  (кореспонденти,оглядач,ведучі).

Рядок 063 – відрахування на соц..заходи – нарахування ЄСВ(22%)-176,8 тис грн..

Рядок 065- інші операційні витрати – на суму -436,3 тис грн..включаються :

Податки, електроенергія, інтернет ‘’Фобос’’, сигналізація ‘’Явір’’ послуги програміста, ліцензійний збір на музичне право,рентна плата,оренда вишки, технічне забезпечення під живий звук ,послуги СММ,ліцензія розширеного ефіру,послуги з піар/маркетингу,послуги з розробки програмної концепції, господарські товари,послуги  з музичного програмування, послуги редактора ефіру.

Рядок 090 Адміністративні витрати на суму – 643,6 тис. грн.

Рядок 091- матеріальні затрати на суму 1,0  тис.грн.

Рядок 092 – витрати на оплату праці адмін. персоналу розрахов.на суму – 526,7  тис. грн..

Рядок 093- відрахування на соц..заходи – нарахування ЄСВ(22%)- 115,9 тис грн..

Таким чином баланс між   дохідною частиною  виручки  від реалізації послуг  та витратами підприємства  становить  фінансовий результат - прибуток 80,0 тис. грн Рядок 191   -інші фінансові доходи    - 2084,4 тис.грн.

Рядок 510 – Чисельність працівників – 10.  ( за штатним розписом )

                                                                                                 Директор                                                               І .М. Петраков                                                                                               

Бухгалтер                                                              Н.Л. Підгірна 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Решетилівської міської
ради восьмого скликання
30 вересня 2021 року № ___ -12-VIII
(12 позачергова сесія)
Фінансовий план підприємства на 2022 рік
Підприємство     Редакція радіо "Релайф" Решетилівської міської ради Коди
Орган управління Решетилівська міська рада За ЕДРПОУ 22547118
Галузь    фінансова підтримка засобів масової інформації За СПОДУ 21840
Вид економ. діяльності   діяльність у сфері радіомовлення За ЗКНГ 60.10
Місцезнаходження    м.Решетилівка вул Шевченка,4 За КВЕД 5324255100
Телефон  2-18-05
Керівник     Петраков Ігор  Миколайович
одиниця виміру: тис. гривень
Код рядка Плановий рік, усього У тому числі за кварталами
Показники І ІІ ІІІ ІV
1 2 3 4 5 6 7
І. Фінансові результати
Дохід  (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0
    в т.ч. за рахунок бюджетних коштів 015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Податок на додану вартість до сплати в бюджет 020
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 050 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 060 1 440,8 360,2 360,2 360,2 360,2
у тому числі за економічними елементами:
    Матеріальні затрати 061 24,0 6,0 6,0 6,0 6,0
    Витрати на оплату праці 062 803,7 200,9 200,9 200,9 201,0
    Відрахування на соціальні заходи 063 176,8 44,2 44,2 44,2 44,2
    Амортизація 064
    Інші операційні витрати 065 436,3 109,1 109,1 109,1 109,0
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) 090 643,6 161,0 160,9 161,0 160,7
у тому числі за економічними елементами:
    Матеріальні затрати 091 1,0 0,3 0,2 0,3 0,2
    Витрати на оплату праці 092 526,7 131,7 131,7 131,7 131,6
    Відрахування на соціальні заходи 093 115,9 29,0 29,0 29,0 28,9
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): 100
у тому числі за економічними елементами:
    Матеріальні затрати 101
    Витрати на оплату праці 102
    Відрахування на соціальні заходи 103
    Амортизація 104
    Інші операційні витрати 105
Інші операційні витрати(сума рядків з111 по 115) 110
у тому числі за економічними елементами:
    Інші операційні витрати 115
Всього витрат за фінансовим планом 121  
Фінансові результати від операційної діяльності: 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0
прибуток 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0
збиток 1140401
Інші фінансові доходи 2 084,4 521,2 521,1 521,2 520,9
ІV. Додаткова інформація
Чисельність працівників 510 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Первісна  вартість основних засобів 520 509,7 509,7 509,7 509,7
Податкова заборгованість 530
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 540
Директор                                                                        Петраков І.М.
Головний бухгалтер                                                    Підгірна Н.Л.
М. П.