ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XII

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

69

Дата реєстрації:

27.09.2021

Проголосовано:

30.09.2021 12:48:37

Автор:

Лугова Н.І.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  22
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  3
 • Відсутні
  2

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 69РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(дванадцята позачергова сесія восьмого скликання)

 

 РІШЕННЯ

 

30 вересня 2021 року                                                                                                                №         -12-VIIІ

 

Про затвердження фінансового плану на 2022 рік комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”

 

          Керуючись статтями 43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 75, 78 Господарського кодексу України, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, враховуючи лист комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”  від 31.08.2021 №01-11/1674 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” на 2022 рік, що додається.

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2022 рік покласти на  директора комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” Лугову Н.І.

3. Комунальному некомерційному підприємству „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” надавати виконавчому комітету Решетилівської міської ради звіт про виконання фінансового плану на 2022 рік щокварталу в терміни: IV квартал та рік – до 10 березня року, що настає за звітним періодом; за І, ІІ, ІІІ квартали – до 10 травня, 10 серпня та 10 листопада звітного року.

          4. Організацію виконання цього рішення покласти на виконавчий комітет Решетилівської міської ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування, соціально-економічного розвитку, цін, приватизації та підприємницької діяльності (Оренбургська О.П.).

 

 

 

Міський голова                                                                                   О.А. ДядюноваПояснювальна записка до фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області»

на 2022 рік

Загальні відомості

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області»  є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством , що надає первинну медичну допомогу в порядку та на умовах, встановлених законодавством України, Статутом підприємства, здійснює управління медичним обслуговуванням прикріпленого населення, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.  Підприємство створене рішенням сорокової позачергової сесії Решетилівської міської ради сьомого скликання від 16.10.2020 № 1151-40-VII відповідно до Закону України « Про місцеве самоврядування в  Україні».  Засновником, власником майна підприємства є Решетилівська міська територіальна громада в особі Решетилівської міської ради Полтавської області.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

КНП «Центр ПМСД  Решетилівської міської ради»  внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та  фізичних осіб підприємців 24.05.2018 року  за № 1 578145 0000 000669.

Юридична  адреса та місцезнаходження підприємства – 38400, Полтавська область, м. Решетилівка, вул. Грушевського,  буд. 76в.

Форма власності – комунальна.

Структура  Комунального некомерційного підприємства  «Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської  ради   Полтавської області»:

1.     Адміністративно – управлінський підрозділ:

1.1.  Керівний склад;

1.2.  Інший адміністративно – управлінський персонал.

2.     Інформаційно – аналітичний кабінет.

3.     Бухгалтерський відділ.

4.     Допоміжний персонал в тому числі господарський.

5.     Лікувально- профілактичні підрозділи:

5.1.  Амбулаторії загальної практики сімейної медицини :

5.1.1.Амбулаторія загальної практики сімейної медицини        

м. Решетилівка.

5.1.1.1.  Фельдшерський пункт с. Колотії;

5.1.1.2.  Фельдшерський пункт с. Шилівка;

5.1.1.3  Фельдшерський пункт с.Глибока Балка;

5.1.1.4 Фельдшерський пункт с.Потічок;

5.1.2.  Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Лобачі.

5.1.2.1. Фельдшерський пункт с.Лиман Другий;

5.1.2.2. Фельдшерський пункт с.Малий Бакай;

5.1.3.Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Демидівка.

5.1.3.1. Фельдшерський пункт с.Пустовари

 5.1.4.Амбулаторія загальної практики сімейної медицини

с.Шевченкове.

 5.1.4.1. Фельдшерський пункт с.Шамраївка;

 5.1.4.2.Фельдшерський пункт с.Пащенки;

 5.1.5.Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Піщане.

 5.1.5.1. Фельдшерський пункт с.Нова Михайлівка;

 5.1.6.Амбулаторія загальної практики сімейної медицини

с. Сухорабівка.

 5.1.6.1. Фельдшерський пункт с. Каленики;

 5.1.6.2. Фельдшерський пункт с. Михнівка;

 5.1.7.Амбулаторія загальної практики сімейної медицини

с. Покровське.

 5.1.7.1. Фельдшерський пункт с. Кукобівка;

 5.1.7.2. Фельдшерський пункт с. Федіївка.

КНП «Центр ПМСД Решетилівської міської  ради» надає  наступні види послуг (здійснює медичне обслуговування населення, безпосередньо пов’язане з наданням ПМД):
 • Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 • Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.
 • Динамічне спостереження за пацієнтами із діагностованими хронічними захворюваннями (супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами), що включає комплекс діагностичних та лікувальних втручань, які передбачені галузевими стандартами.
 • Надання в межах ПМД невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем з надання ПМД та якщо пацієнт не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

 • Направлення відповідно до медичних показань пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги, для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 • Взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта.

 • Проведення обов’язкових медичних втручань щодо пацієнтів з наявними факторами ризику розвитку окремих захворювань.

 • Проведення профілактичних втручань, що включає: вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень;  в тому числі вакцинацію від COVID-19,  підготовлення та надсилання повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення; проведення епідеміологічних обстежень випадків інфекційних хвороб, в тому числі пацієнтів з захворюваннями на гостру респіраторну хворобу COVID-19, осіб з контактних та осіб з підозрою на гостре інфекційне захворювання COVID-19.

 • Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для здоров’я (тютюнокуріння, вживання алкоголю, інших психоактивних речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) та формування навичок здорового способу життя.

 • Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря акушера-гінеколога закладу вторинної медичної допомоги.

 • Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.

 • Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію із забезпечення медичних, психологічних тощо потреб пацієнта.

 • Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходить за межі ПМД.

 • Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.

 • Ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

 • Взаємодія з соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких впливають на здоров’я.

 • Взаємодія із суб’єктами системи громадського здоров’я.

 • У рамках здійснення медичного обслуговування населення, зазначеного вище, організовує забезпечення пацієнтів медичними послугами, у тому числі лабораторними та інструментальними діагностичними дослідженнями.


Фінансовий план КНП «Центр ПМСД Решетилівської  міської ради» на 2022  рік складено у відповідності до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Решетилівської міської ради, затвердженого рішенням одинадцятої позачергової сесії сьомого скликання  Решетилівської міської ради від 09.11.2018  № 407-11-VII зі змінами внесеними згідно рішення Решетилівської міської ради від 05.03.2019 № 506-15- VII та Рекомендацій щодо складання фінансового плану підприємства та звіту  про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них.

Формування дохідної частини фінансового плану.

У відповідності до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», оплата медичних послуг закладів з надання ПМД населенню здійснюватиметься за принципом оплати за одного пацієнта з використанням капітаційної ставки за договором про медичне обслуговування населення, укладеними між закладом - надавачем ПМД та НСЗУ, що є  основним джерелом формування дохідної частини. Обсяги виплат залежать від кількості та вікової структури пацієнтів, які подали підприємству декларацію про вибір лікаря з надання ПМД, який працює у КНП.

Тарифи на надання медичних послуг ПМД в рамках програми медичних гарантій у вигляді капітаційної ставки: за одного пацієнта  – 651,6 гривень на рік (враховуючи віковий коефіцієнт).

З квітня 2019 року застосовується коригувальний коефіцієнт для декларацій що заключені із лікарями понад оптимальний обсяг. Якщо кількість пацієнтів за деклараціями у лікаря перевищує рекомендований ліміт до 10% буде оплачено за тарифом 370 грн./рік, без застосування вікового коефіцієнту. Якщо ж кількість декларацій перевищує оптимальну більш ніж на 10 % то будуть оплачені за тарифом 296 грн./рік із застосуванням понижувальних коефіцієнтів.

Розрахунок доходів у 2022 році

Доходи у 2022 році складаються з двох груп:

 1. Надходження надавача ПМД від медичного обслуговування населення;

2. Інші надходження / доходи надавача ПДМ (за виключенням надходжень по групі 1 ).

Розрахунок надходжень від медичного обслуговування населення зеленого списку відбувається у чотири етапи :

 Етап 1. Визначення чисельності та вікової структури населення  до заключних декларацій  з лікарями  ПМД;

Етап 2.Розрахунок різниці між лімітом та загальною кількістю декларацій,укладених із лікарями.

Етап 3. Розподіл декларацій, укладених понад лімітом за віковими групами. Такий розподіл дорівнюватиме співвідношенню між  деклараціями пацієнтів різних вікових  груп.

Етап 4. Для понадлімітних декларацій, які розподілені за віковими групами, визначаємо відсоток перевищення щодо оптимального обсягу практики.

Етап 5. Розрахунок надходжень від медичного обслуговування населення надавача ПМД.

 Очікуване надходження від медичного обслуговування населення в 2022 році  розраховане  як сума надходжень за кожною віковою групою та врахуванням понижувального коефіцієнта:


Вікова група / Показник Віковий коефіцієнт Тариф на місяць Кількість населення що заключило декларації  станом на  31.08.2021 року Надходження у 2022 році
від 0 до 5 років 2,465 54,30 913 1466455
від 6 до 17 років 1,356 54,30 2823 2494317
від 18 до 39 років 0,616 54,30 4334 1739605
від 40 до 64 років 0,739 54,30 6888 3316795
понад 65 років 1,232 54,30 3116 2501435
від 0 до 5 років 1,0 30,83 63 23307
від 6 до 17 років 1,0 30,83 213 78801
від 18 до 39 років 1,0 30,83 342 126526
від 40 до 64 років 1,0 30,83 515 190529
понад 65 років 1,0 30,83 231 85461
від 0 до 5 років - 24,67 19 5625
від 6 до 17 років - 24,67 72 21315
від 18 до 39 років - 24,67 109 32269
від 40 до 64 років - 24,67 167 49439
понад 65 років - 24,67 76 22499
Всього х х 19881 12154378

 Очікуване  надходження коштів НСЗУ   за медичні послуги по  вакцинаціЇ від COVID-19 – 389600,0 грн.

Розрахунок інших надходжень/доходів, а саме:


 • надходження на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв;


– надходження від місцевого бюджету (крім надходжень на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв);

– надходження в рамках субвенції на розвиток охорони здоров'я у сільській місцевості;

– надходження від надання послуг ПМД іноземцям;

– надходження від надання послуг ПМД, що не входять до програми медичних гарантій;

– надходження від здачі приміщень/земельних ділянок в оренду;

– благодійна допомога;

– надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством;

– інші.Показник Сума ( грн.)
Надходження на покриття  вартості комунальних послуг та енергоносіїв 1429700
Надходження від місцевого бюджету (крім надходжень від покриття вартості комунальних послуг та енергоносії) 412400
Надходження в рамках субвенції на розвиток охорони здоров'я у сільській місцевості 0
Надходження від надання ПМД іноземцям 0
Надходження від надання послуг ПМД, що не входять до програми медичних гарантій (пільгові медикаменти, туберкуліно діагностика) 666400
Надходження від здачі приміщень / земельних ділянок в оренду 5400
Благодійна допомога 0
Надходження за послуги, що надаються  бюджетними установами згідно законодавства 0
Інше 0
Всього 2513900

Відхилення планових показників 2022 року від затверджених на 2021 рік в частині доходи, код рядка 010  «Дохід від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)»  пояснюється збільшенням доходу по коду рядка 015  - в т.ч. за рахунок бюджетних коштів, надходжень на покриття  вартості комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок  збільшення фактичних витрат в результаті   зростання вартості  на енергоносії та об’єму споживання по нововведених приміщеннях амбулаторій.

  Формування витратної частини фінансового плану

Елементи операційних витрат:

По коду рядка 320 « Витрати на оплату праці» КЕКВ 2111  « Заробітна плата» відображено очікуваний фонд оплати праці в сумі  9713,5 тис.грн.  розрахований у відповідності до Положення про оплату праці, Колективного договору, Положення про преміювання.

По коду рядка  330 « Відрахування на соціальні заходи»  відображена сума 2040,0 тис.грн. ( нарахування ЄСВ на запланований фонд оплати праці у відповідності до законодавства).

Середньооблікова кількість працівників протягом року – 100 осіб.

По коду рядка 310 « Матеріальні затрати»  відображено очікувані  видатки  по :

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -  597,2 тис.грн.;

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 584,2 тис.грн.;

КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)» - 180,1 тис.грн.;

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 12,0 тис.грн.

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» всього – 1429,7 титс.грн.:

 • КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 12,0 тис.грн.,

 • КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 696,3 тис.грн.,

 • КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 720,2 тис.грн.,

 • КЕКВ 2275 « Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 1,2 тис.грн.


КЕКВ 2730 « Інші виплати населенню» відображено очікувані витрати на відшкодування пільгових медикаментів пільговим категоріям населення- 501,2 тис.грн.

Капітальні та нерозподілені видатки в плановому  2022 році підприємством заплановані в сумі 400,0 тис. грн.,

Витрати підприємства співвідносяться із дохідною частиною, що планується отримати в 2022 році в результаті фінансово – господарської діяльності підприємства, та не перевищують граничний розмір встановлений законодавством.

Заплановані витрати на  2022 рік є мінімальною потребою підприємства.  Потреба в оплаті за енергоносії розрахована в умовах жорсткої економії та виконання заходів  щодо енергоефективності підприємства.

 Очікуваний фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджету та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Очікувані обсяги надходжень податків , зборів платежів:

 • Військовий збір – 145,7 тис. грн.;

 • Податок на доходи фізичних осіб – 1748,4 тис. грн.;

 • Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування –2040,0  тис. грн. 

 

Директор                                                                  Н.ЛУГОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Решетилівської міської

ради восьмого скликання

30 вересня 2021року №___-12-VII

(12 позачергова сесія)

 

Фінансовий план підприємства на 2022рік

Підприємство   

 
Комунальне некомерційне  підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області" Коди
Орган управління За ЕДРПОУ 38534915
Галузь   Охорона  здоров’я За СПОДУ 1006
Вид економ. Діяльності  Загальна медична практика За ЗКНГ
Місцезнаходження   38400 Полтавська область м. Решетилівка вул. Грушевського 76в За КВЕД 86.21
Телефон (05363)2-12-32
Керівник    Наталія Лугова

одиниця виміру: тис. гривень

 

Показники
Код рядка Плановий рік, усього У тому числі за кварталами
І ІІ ІІІ ІV
1 2 3 4 5 6 7
І. Фінансові результати
Дохід  (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 12544,0 2774,6 3307,7 3226,0 3235,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів 015
Податок на додану вартість 020
Акцизний збір 030
Інші вирахування з доходу 040
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 050 12544,0 2774,6 3307,7 3226,0 3235,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 060 12081,9 3131,7 2979,6 2833,4 3137,2
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати 061 2133,4 913,6 403,6 257,0 559,2
Витрати на оплату праці 062 7770,5 1720,0 2016,0 2016,0 2018,5
Відрахування на соціальні заходи 063 1622,0 359,0 421,0 421,0 421,0
Амортизація 064 544,0 136,0 136,0 136,0 136,0
Інші операційні витрати 065 12,0 3,1 3,0 3,4 2,5
Валовий:
прибуток 071
збиток 072
Інші операційні доходи 080
у тому числі:
дохід від операційної оренди активів 081 5,4 1,4 1,3 1,4 1,3
одержані гранти та субсидії 082
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу 083
Адміністративні витрати

(сума рядків з 091 по 095)
090 2976,0 783,0 729,0 693,0 771,0
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати 091 479,0 226,0 83,0 47,0 123,0
Витрати на оплату праці 092 1943,0 430,0 504,0 504,0 505,0
Відрахування на соціальні заходи 093 418,0 93,0 108,0 108,0 109,0
Амортизація 094 136,0 34,0 34,0 34,0 34,0
Інші операційні витрати 095
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 121
збиток 122
Дохід від участі в капіталі 130
Інші фінансові доходи 140 2508,5 1138,7 399,6 299,0 671,2
Інші доходи 150
у тому числі:
дохід від реалізації фінансових інвестицій 152
дохід від безоплатно одержаних активів 154
Фінансові витрати 160
Витрати від участі в капіталі 170
Інші витрати 180
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 191
збиток 192
Податок на прибуток 200
Чистий:
прибуток 211
збиток 212
Відрахування частини прибутку до бюджету 220
ІІ. Елементи операційних витрат  (разом)
Матеріальні затрати 310 2612,4 1139,6 486,6 304,0 682,2
Витрати на оплату праці 320 9713,5 2150,0 2520,0 2520,0 2523,5
Відрахування на соціальні заходи 330 2040,0 452,0 529,0 529,0 530,0
Амортизація 340 680,0 170,0 170,0 170,0 170,0
Інші операційні витрати 350 12,0 3,1 3,0 3,4 2,5
Разом (сума рядків з 310 по 350) 360 15057,9 3914,7 3708,6 3526,4 3908,2
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року
Капітальне будівництво 410
в т.ч за рахунок бюджетних коштів 411
Придбання  (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 420 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів 421
Придбання (створення) нематеріальних активів) 430
в т.ч за рахунок бюджетних коштів 431
Погашення отриманих на  капітальні інвестиції позик 440
в т.ч за рахунок бюджетних коштів 441
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів 450
в т.ч за рахунок бюджетних коштів 451
Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450): 490 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів

(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)
491
ІV. Додаткова інформація
Чисельність працівників 510 100 100 100 100 100
Первісна вартість основних засобів 520 27358,4 27358,4 27358,4 27358,4 27358,4
Податкова заборгованість 530
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 540


 

Директор                                            ___________           Наталія ЛУГОВА

 

                                                                                                 Головний бухгалтер                         ___________          Світлана СРІБНА                                                                                                 

                    М. П.