ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XII

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

68

Дата реєстрації:

27.09.2021

Проголосовано:

30.09.2021 12:47:49

Автор:

Черкун Ю.Є.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  23
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  2
 • Відсутні
  2

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 68РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(дванадцята позачергова сесія восьмого скликання)

 

 РІШЕННЯ

 

30 вересня 2021 року                                                                                                                           №         -12-VIIІ

 

Про затвердження фінансового плану на 2022 рік комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області”

 

          Керуючись статтями 43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 75, 78 Господарського кодексу України, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, враховуючи лист комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області”  від 31.08.2021 №01.4-16/809 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області” на 2022 рік, що додається.

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2022 рік покласти на  директора комунального некомерційного підприємства „Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області” Черкуна Ю.Є.

3. Комунальному некомерційному підприємству „Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області” надавати виконавчому комітету Решетилівської міської ради звіт про виконання фінансового плану на 2022 рік щокварталу в терміни: IV квартал та рік – до 10 березня року, що настає за звітним періодом; за І, ІІ, ІІІ квартали – до 10 травня, 10 серпня та 10 листопада звітного року.

          4. Організацію виконання цього рішення покласти на виконавчий комітет Решетилівської міської ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування, соціально-економічного розвитку, цін, приватизації та підприємницької діяльності (Оренбургська О.П.).

 

 

 

Міський голова                                                                                   О.А. ДядюноваПояснювальна записка до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Решетилівська центральна лікарня  Решетилівської міської  ради Полтавської області» на 2022рік

 

1.1 Загальні відомості

Кількість штатних посад по КНП "Решетилівська центральна лікарня  Решетилівської міської  ради Полтавської області» на 01.07.2021 року  становить 197,75 одиниць, в т. ч.:

лікарі                                     -  54,5   од.;

середній медперсонал          -  75,0 од;

молодший  медперсонал     -  27,75 од.;

інший персонал                    -  40,5   од.;

Ліжковий фонд  стаціонарних відділень складає – 97 ліжок:
 • об’єднане відділення терапевтичного профілю – 47 ліжок;

 • об’єднане відділення хірургічного профілю –28 ліжок;

 •  інфекційне відділення – 22 ліжка.              Кількість   відвідувань  до  лікарів  поліклінічного відділення за перше півріччя 2021року  - 26172  

             В  стаціонарних  відділеннях  центральної лікарні   проліковано   1182хворих    середній  термін  лікування  - 7,9 днів,  число  днів  роботи  ліжка  91,4

          Надходження коштів  за І півріччя 2021 року становить  20796,9 тис. грн. в тому числі кошти національної служби здоров’я України – 9515,3тис.грн. кошти місцевих бюджетів -1616,4 тис. грн. За І півріччя  2021 року  залучено позабюджетних коштів в сумі 9665,2тис.грн

         

          1.2 Формування дохідної частини фінансового плану

Рядок 10 « Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг» -  24495тис. грн. 

 Рядок 15 « в т. ч. за рахунок бюджетних коштів» Очікувана сума доходів  від НСЗУ за медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій  22846,4тис. грн.

Рядок 20 «Податок на додану вартість» -221,9тис. грн..

Рядок 50 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) - 24273,1тис. грн..

Рядок 81    «Дохід від операцій оренди активів» - 38,4тис. грн..

Рядок 140  «Інші фінансові доходи» - 2175,3тис. грн..

  

1.3 Формування витратної частини фінансового плану

Витрати установи становлять  26480,8 тис. грн..

В тому числі:

Рядок 310 «Матеріальні затрати» -975,6тис. грн..

в т. ч медикаменти 323,2тис. грн., продукти харчування-84,8тис. грн., матеріали-567,6тис. грн..

Рядок 320 «Витрати на оплату праці» -17428,5тис. грн..

Рядок 330 «Відрахування на соціальні заходи» -3764,5тис. грн..

Рядок 340 «Амортизація» -1986,0тис. грн..

Рядок 350 «Інші операційні витрати» -2326,2тис. грн.. в тому числі оплата комунальних послуг та енергоносіїв -1750,4тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) - 201,0тис. грн.., пільгові пенсії -151,6тис. грн., пільгові рецепти на медикаменти та пільгове зубопротезування - 223,2тис. грн.. 

Рядок 60 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)-22098,4тис. грн..

в тому числі:

Рядок 61 «Матеріальні затрати» -805,2тис. грн..

Рядок 62 «Витрати на оплату праці»-14035,4тис. грн..

Рядок 63 «Відрахування на соціальні заходи»-3052,0тис. грн..

Рядок 64 «Амортизація» 1962,8тис. грн.

Рядок 65 «Інші операційні витрати»-2243,0тис. грн..

Рядок 90 «Адміністративні витрати» -4382,4тис. грн..

 в тому числі:

Рядок 91 «Матеріальні затрати» -170,4тис. грн..

Рядок 92 «Витрати на оплату праці»-3393,1тис. грн..

Рядок 93 «Відрахування на соціальні заходи»-712,5тис. грн..

Рядок 94 «Амортизація» -23,2тис. грн.

Рядок 95 «Інші операційні витрати»-83,2тис. грн..

 

 Рядок 180 «Інші витрати» -6,0тис. грн. (банківське обслуговування)

1.4 Очікувані фінансові результати

Рядок 121 «Прибуток» - 0 тис. грн..

Рядок 122 «Збиток» - 0тис. грн.

 

 

Директор

КНП «Решетилівська центральна лікарня»                        Ю.Є. Черкун


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Решетилівської міської

ради восьмого скликання

30 вересня 2021року №___-12-VII

(12 позачергова сесія)Фінансовий план підприємства

на 2022  рікПідприємство   

     
КНП «Решетилівська центральна лікарня» Коди
Орган управління Решетилівська міська рада За ЕДРПОУ 01999483
Галузь   Охорона здоров’я За СПОДУ 1006
Вид економ. Діяльності  Діяльність лікарняних закладів За ЗКНГ
Місцезнаходження   вул.. Грушевського,76, місто Решетилівка За КВЕД 86.10
Телефон 2-15-04
Керівник    Юрій ЧЕРКУН
 

 

одиниця виміру: тис. гривень 

Показники
Код рядка Плановий рік, усього У тому числі за кварталами
І ІІ ІІІ ІV
1 2 3 4 5 6 7
І. Фінансові результати
Дохід  (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 24495 6128,3 6182,3 6119,9 6064,5
    в т.ч. за рахунок бюджетних коштів 015 22846,4 5711,6 5711,6 5711,6 5711,6
Податок на додану вартість 020 221,9 56,6 65,1 54,7 45,5
Акцизний збір 030
Інші вирахування з доходу 040
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 050 24273,1 6071,7 6117,2 6065,2 6019
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 060 22098,4 5806,8 5352,3 5307,9 5631,4
у тому числі за економічними елементами:
    Матеріальні затрати 061 805,2 226,4 215,7 211,9 151,2
    Витрати на оплату праці 062 14035,4 3514,3 3522,9 3494,5 3503,7
    Відрахування на соціальні заходи 063 3052 764,1 766,1 759,9 761,9
    Амортизація 064 192,8 490,7 490,7 490,7 490,7
    Інші операційні витрати 065 2243 811,3 356,9 350,9 723,9
Валовий:
    прибуток 071 2174,7 264,9 764,9 757,3 387,6
    збиток 072
Інші операційні доходи 080
       у тому числі:
    дохід від операційної оренди активів 081 38,4 9,6 9,6 9,6 9,6
    одержані гранти та субсидії 082
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу 083
Адміністративні витрати

(сума рядків з 091 по 095)
090 4382,4 1076,4 1107,9 1094,2 1103,9
у тому числі за економічними елементами:
    Матеріальні затрати 091 170,4 33,4 44,1 47,9 45
    Витрати на оплату праці 092 3393,1 832,6 861,4 847 852,1
    Відрахування на соціальні заходи 093 712,5 174,8 180,9 177,9 178,9
    Амортизація 094 23,2 5,8 5,8 5,8 5,8
    Інші операційні витрати 095 83,2 29,8 15,7 15,6 22,1
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): 100
у тому числі за економічними елементами:
    Матеріальні затрати 101
    Витрати на оплату праці 102
    Відрахування на соціальні заходи 103
    Амортизація 104
    Інші операційні витрати 105
Інші операційні витрати

(сума рядків з 111 по 115)
110
у тому числі за економічними елементами:
    Матеріальні затрати 111
    Витрати на оплату праці 112
    Відрахування на соціальні заходи 113
    Амортизація 114
    Інші операційні витрати 115
Фінансові результати від операційної діяльності:
    прибуток 121
    збиток 122
Дохід від участі в капіталі 130
Інші фінансові доходи 140 2175,3 803,4 334,9 328,8 708,2
Інші доходи 150
      у тому числі:
    дохід від реалізації фінансових інвестицій 152
    дохід від безоплатно одержаних активів 154
Фінансові витрати 160
Витрати від участі в капіталі 170
Інші витрати 180 6 1,5 1,5 1,5 1,5
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 191
     збиток 192
Податок на прибуток 200
Чистий:
    прибуток 211
    збиток 212
Відрахування частини прибутку до бюджету 220
ІІ. Елементи операційних витрат  (разом)
Матеріальні затрати 310 975,6 259,8 2,59,8 259,8 196,2
Витрати на оплату праці 320 17428,5 4346,9 4384,3 4341,5 4355,8
Відрахування на соціальні заходи 330 3764,5 938,9 947 937,8 940,8
Амортизація 340 1986 496,5 496,5 496,5 496,5
Інші операційні витрати 350 2326,2 841,1 372,6 366,5 746
Разом (сума рядків з 310 по 350) 360 26480,8 6883,2 6460,2 6402,1 6735,3
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року
Капітальне будівництво 410
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів 411
Придбання  (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 420
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів 421
Придбання (створення) нематеріальних активів) 430
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів 431
Погашення отриманих на  капітальні інвестиції позик 440
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів 441
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів 450
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів 451
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450): 490
в т.ч за рахунок бюджетних коштів

 (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)
491
ІV. Додаткова інформація
Чисельність працівників 510 146 146 146 146 146
Первісна вартість основних засобів 520 35344,5 35344,5 35344,5 35344,5 35344,5
Податкова заборгованість 530
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 540

 

Директор                                                                Юрій ЧЕРКУН        

 

Головний бухгалтер                                            Світлана ПЕТЬКО                                                                                                       

М. П.