ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XI

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

73

Дата реєстрації:

16.08.2021

Проголосовано:

31.08.2021 13:54:00

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  24
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  3

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 73 РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(одинадцята сесія восьмого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

31 серпня 2021 року                                                                            № ____-11-VIІI

 

Про внесення змін до Положення

Центру надання соціальних послуг

Решетилівської міської ради

 

     Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України ,,Про соціальні послуги”,  постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року №177 ,,Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг”, Решетилівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Положення Центру надання соціальних послуг Решетилівської міської ради, затвердженого рішенням Решетилівської міської ради від 18.11.2020 року № 1275-42-VII (42 позачергова сесія) та затвердити його в новій редакції (додається).

          2. Директору Центру надання соціальних послуг Решетилівської міської ради Хиль О.В. провести державну реєстрацію Положення в новій редакції, згідно чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту та охорони здоров’я (Бережний В.О.).

 

 Міський голова                                                                                 О.А. Дядюнова

 

ЗАТВЕРДЖЕНОрішення Решетилівської

міської ради сьомого скликання

18.11.2020 № 1275-42-VII

(у редакції рішення Решетилівськоїміської ради восьмого скликання

31 серпня 2021 року № ____-11-VІІI)

(11 сесія)

ПОЛОЖЕННЯЦентру надання соціальних послугРешетилівської міської ради(нова редакція)

           1. Центр надання соціальних послуг Решетилівської міської ради (далі - Центр) – комунальна установа, що є комплексним закладом соціального захисту населення, структурні або відокремлені (територіальні) підрозділи якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (далі - особи/сім’ї).

          2. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Решетилівською міською радою (далі - Засновник) з урахуванням потреб територіальної громади. Діяльність Центру повинна відповідати критеріям діяльності надавачів соціальних послуг.

          3. Методичне забезпечення та інформаційний супровід Центру здійснює відповідний уповноважений орган виконавчої влади. Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг Центр взаємодіє зі структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

          4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України та Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, рішенням міської ради її виконавчого комітету, розпорядженням міського голови, іншими нормативно-правовими актами з питань надання соціальних послуг, а також цим Положенням.

          5. Основними завданнями Центру є:

          1) проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

          2) надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

          6. Центр відповідно до визначених цим Положенням завдань:

          1) виявляє осіб/сім’ї і веде їх облік;

          2) проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;

          3) надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

          4) надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем;

          5) забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

          6) забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом, за відповідним повідомленням установ, бере участь у роботі спостережних комісій;

          7) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

          8) вносить відомості до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

          9) проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

          10) створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

          11) взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах компетенції у відповідній адміністративно-територіальній одиниці або територіальній громаді надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист;

          12) інформує населення територіальної громади та осіб/сім’ї індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання. Інформація на паперових та інших носіях повинна викладатися із забезпеченням контрасту і розміру шрифту, які даватимуть змогу вільно читати її, зокрема особам із порушеннями зору і тим, що переміщуються у кріслах колісних.

          Інформація також надається у вигляді листівок, буклетів, брошур, за потреби - із застосуванням рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля), мовою, доступною для розуміння та читання особами з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень.

          Відповідні матеріали розміщуються в засобах масової інформації, на веб-сайтах суб’єктів, що надають соціальну послугу, інших інформаційних ресурсах.

          13) інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить первинний відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

          14) бере участь у визначенні потреб населення територіальної громади у соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах;

          15) готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування;

          16) забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних”.

          7. Центр з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у відповідній територіальній громаді, має право надавати такі соціальні послуги: догляд вдома, денний догляд, догляд стаціонарний; підтримане проживання; соціальна адаптація; соціальна інтеграція та реінтеграція; надання притулку; екстрене (кризове) втручання; консультування; соціальний супровід; представництво інтересів; посередництво (медіація); соціальна профілактика; натуральна допомога; фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; переклад жестовою мовою; догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних; супровід під час інклюзивного навчання; інформування; інші послуги.

          8. Послуги надаються центром за місцем проживання/перебування особи/сім’ї (вдома), у приміщенні надавача соціальних послуг, за місцем перебування особи/сім’ї поза межами приміщення надавача соціальних послуг (зокрема на вулиці).

          Для надання соціальних послуг у Центрі утворюються такі структурні підрозділи (відділення):

          1) відділення соціальної роботи (проведення соціальної роботи з особами/сім’ями, зокрема інформаційно-просвітницька, соціально-профілактична робота, оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах, організація надання їм соціальних послуг шляхом ведення випадку, моніторинг надання соціальних послуг центром, соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань, надання послуги соціально-психологічної реабілітації дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (надання соціальних послуг консультування, інформування, представництва інтересів, направлення до притулку тощо).

          2) відділення соціальної допомоги вдома (надання соціальних послуг за місцем проживання соціальних послуг догляду вдома, соціального супроводу особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання/перебування).

          3) відділення стаціонарного догляду (надання соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання, паліативного догляду, притулку громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, особам, які потребують паліативної допомоги, бездомним та іншим вразливим групам населення).

          У Центрі може бути утворено кілька відділень, які надають послуги в умовах цілодобового перебування/проживання (відділення стаціонарного догляду, підтриманого проживання, паліативного догляду, притулок тощо), інші структурні підрозділи, діяльність яких спрямовується на надання послуг особам/сім’ям з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у відповідній адміністративно-територіальній одиниці/територіальній громаді.

          Зазначені структурні підрозділи утворюються за рішенням засновника Центру.

          Структурний підрозділ очолює керівник, якого призначає на посаду та звільняє директор Центру.

          Положення про структурні підрозділи Центру затверджуються директором Центру та погоджуються з профільним заступником міського голови.

          9. Центр має право:

          1) самостійно визначати форми та методи роботи;

          2) подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг;

          3) утворювати робочі групи, мультидисциплінарні команди із залученням представників установ, закладів, організацій тощо, які в межах компетенції надають допомогу особам/сім’ям;

          4) надавати платні послуги та залучати на договірній основі підприємства, установи, організації, фізичних осіб, волонтерів до надання соціальних послуг у підрозділах центру;

          5) залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг.

          10. Центр провадить діяльність за принципами недискримінації, дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю; гуманізму; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; поваги до честі та гідності; толерантності; законності; соціальної справедливості; доступності та відкритості; неупередженості та безпечності; добровільності; індивідуального підходу; комплексності; конфіденційності; максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів; забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

          11. Підставою для надання соціальних послуг є:

          1) направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане на підставі відповідного рішення виконавчого органу міської ради;

          2) результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах;

          3) рішення Комісії з питань захисту прав дітей.

          Рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, виконавчого органу міської ради  про надання послуг особі/сім’ї приймається відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

          12. Центр очолює директор, якого призначає на посаду (на конкурсній основі за контрактом) та звільняє з посади міський голова.

          13. Директор центру:

          1) організовує роботу Центру, персонально відповідає за виконання завдань Центру, визначає ступінь відповідальності працівників;

          2) здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до державних стандартів і нормативів;

          3) забезпечує своєчасне подання звітності про роботу Центру;

          4) затверджує положення про структурні підрозділи;

          5) затверджує посадові інструкції працівників;

          6) призначає в установленому порядку на посади та звільняє з посад працівників;

          7) затверджує правила внутрішнього розпорядку Центру та контролює їх виконання;

          8) видає відповідно до компетенції накази, організовує та контролює їх виконання;

          9) укладає договори, діє від імені Центру і представляє його інтереси;

          10) розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;

          11) забезпечує фінансово-господарську діяльність Центру, створення та розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів із надання соціальних послуг особам/сім’ям, у тому числі забезпечення автотранспортними засобами, спеціальними засобами для догляду і самообслуговування;

          12) забезпечує проведення атестації працівників в порядку, визначеному законодавством, та сприяє підвищенню їх кваліфікації;

          13) вживає заходів для поліпшення умов праці, забезпечення дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та пожежної безпеки;

          14) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

          14. Положення про Центр, структура та загальна чисельність працівників Центру затверджується Решетилівською міською радою.

          15. Утримання Центру забезпечується за рахунок коштів, передбачених у відповідному місцевому бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

          16. Соціальні послуги надаються Центром за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг/третіх осіб.

          Розмір плати за соціальні послуги встановлюється Центром у визначеному законодавством порядку і затверджується його директором.

          Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

          17. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників Центру встановлюються відповідно до законодавства.

          З урахуванням потреб та можливостей територіальної громади у Центрі може бути запроваджено підсумований облік робочого часу відповідно до норм Кодексу законів про працю України.

          18. Центр забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги:

          1) створення належних умов для професійної діяльності (у тому числі підвищення кваліфікації, супервізії);

          2) проведення профілактичного медичного огляду;

          3) захист професійної честі, гідності та ділової репутації, зокрема в судовому порядку;

          4) надання спеціального одягу, взуття, інвентарю, велосипедів, проїзних квитків або виплату грошової компенсації за їх придбання відповідно до норм, затверджених засновником;

          5) створення безпечних умов праці.

          19. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності у Центрі здійснюється відповідно до законодавства.

          Кошторис, штатний розпис Центру затверджується директором Центру,  погоджується міським головою.

          20. Моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг у Центрі проводиться відповідно до законодавства.

          Контроль за додержанням Центром вимог законодавства у сфері надання соціальних послуг здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

          21. Центр володіє та користується майном, яке передано йому на праві оперативного управління засновником, юридичними та фізичними особами, а також майном, придбаним за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

          Центр має право на придбання та оренду обладнання, необхідного для забезпечення функціонування Центру.

          22. Засновник забезпечує створення та розвиток у Центрі необхідної матеріально-технічної бази, в тому числі відповідність приміщень санітарно-гігієнічним, будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам згідно із законодавством.

          23. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Центром в установленому порядку забезпечуються належні умови для вільного доступу до будівель закладу та приміщень обслуговування, безперешкодного переміщення прилеглою до закладу територією та всередині будівель, своєчасного отримання інформації, яка допомагає орієнтуватися в просторі, відповідно до вимог, установлених ДБН В.2.2-40:2018 ,,Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення” та ДБН В.2.2-9:2018 ,,Громадські будинки та споруди. Основні положення”, згідно з якими:

          1) на відкритих індивідуальних автостоянках біля закладу потрібно виділяти не менше, ніж 10 відсотків місць (але не менше, ніж одне місце) для транспорту осіб з інвалідністю, які мають бути позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності відповідно до Правил дорожнього руху;

          2) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів має бути рівним, застосування насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями, не допускається;

          3) безперешкодний доступ з ґанку до приміщень першого поверху та ліфтового холу будівлі забезпечується облаштуванням пандуса - суцільної похилої площини, яка з’єднує дві різновисокі горизонтальні поверхні та облаштовується для переміщення колісних засобів і людей з однієї поверхні на іншу;

          4) нахил пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі має становити не більше, ніж 8 відсотків (1:12), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів необхідно встановлювати огорожу з поручнями, поручні пандусів потрібно розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів мають бути продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу);

          5) у разі неможливості облаштування пандуса потрібно застосовувати розумне пристосування у вигляді піднімальних пристроїв згідно з вимогами ДСТУ EN 81-70, ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2;

          6) всі приміщення мають бути доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, при розміщенні приміщень у будівлях на два і вище поверхів, крім сходів, необхідно передбачати пандуси, ліфти згідно з вимогами ДСТУ EN 81-70, піднімальні платформи, вертикальні підйомники згідно з вимогами ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2 або інші пристрої для переміщення;

          7) дверні отвори в приміщенні мають бути без порогів і перепадів висот підлоги, ширина дверних отворів і відкритих отворів у стіні, а також виходів з приміщення на сходову клітку має становити не менше, ніж 0,9 метра;

          8) санітарно-гігієнічні приміщення мають бути розраховані на осіб з інвалідністю та інші маломобільні групи населення;

          9) у туалетах загального користування (окремо для чоловіків і жінок) потрібно передбачити універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних;

          9) шляхи руху до будівель закладу та його територія мають відповідати умовам безперешкодного пересування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також обладнані засобами орієнтування та інформаційної підтримки;

          10) будівлі та приміщення, вхідні вузли і шляхи руху мають бути оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушеннями зору (зокрема тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об’єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв’язку, перекладу жестовою мовою, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), у тому числі з урахуванням положень ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 ,,Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху” та ДСТУ Б ISO 21542:2013 ,,Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища”.

          Якщо діючі об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з інвалідністю, забезпечується їх розумне пристосування відповідно до частини другої статті 27 Закону України ,,Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” за погодженням із громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю.

          24. Центр є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та фірмовий бланк.

          25. Юридична адреса та місце знаходження: вул. Шевченка, 23 м. Решетилівка, Полтавська область.

          26. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться  Решетилівською міською радою.