ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XI

Скликання:

VIII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

72

Дата реєстрації:

16.08.2021

Проголосовано:

31.08.2021 13:53:00

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  24
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  3

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 72РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(одинадцята сесія восьмого скликання)

 

РІШЕННЯ

 

31 серпня 2021 року                                                                             №        -11-VIІI

 

Про укладення Меморандуму

про  співпрацю  у  сфері

охорони культурної спадщини

 

Керуючись ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою охорони та збереження культурної спадщини Решетилівської міської територіальної громади, Решетилівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Укласти Меморандум про співпрацю у сфері охорони культурної спадщини між громадською організацією „Збережемо Полтаву” та Решетилівською міською радою (далі – Меморандум).

2. Уповноважити Решетилівського міського голову Дядюнову О.А. підписати Меморандум.

3. Визначити відділ культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Решетилівської міської ради (Тітік М.С.) відповідальним органом за реалізацію Меморандуму.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту та охорони здоров’я (Бережний В.О.).

 

 

 

Міський голова                                                                          О.А. ДядюноваМЕМОРАНДУМ

про співпрацю

між ГО Збережемо Полтаву” та Решетилівською міською радою

 

м. Полтава                                                                               «___».____.20___року

 

Ми, Громадська організація Збережемо Полтаву”, в особі голови організації Трофименка В. Є., що діє на підставі Статуту (далі – Організація) з однієї Сторони та Решетилівська міська рада  Полтавської області (далі – Рада) у особі міського голови Дядюнової О. А., що діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” з іншої Сторони (далі разом – Сторони)

з метою об’єднання спільних зусиль щодо охорони культурної спадщини Решетилівської міської територіальної громади, зважаючи на значимість культурної спадщини, як одного з головних надбань нинішнього і майбутніх поколінь, на основі спільних цінностей, поглядів і прагнень

уклали цей Меморандум про наступне:

 Предмет і мета Меморандуму

 

Сторони об’єднують свої зусилля та зобов’язуються співпрацювати у визначених цим Меморандумом напрямках з метою охорони культурної спадщини Решетилівської міської територіальної громади її збереження, використання об’єктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь, забезпечення екологічного благополуччя та автентичного архітектурного середовища, захисту прав, свобод та законних інтересів територіальної громади у сфері охорони культурної спадщини, налагодженню взаємодії між інститутами громадянського суспільства та місцевою владою щодо охорони культурної спадщини

 

Напрямки співпраці

 

За цим Меморандумом Сторони домовилися співпрацювати у таких напрямках:
 1. Спільне проведення суспільно-важливих обговорень та ініціювання важливих рішень в галузі охорони культурної спадщини, забезпечення екологічного благополуччя та автентичного архітектурного середовища,

 2. Сприяння створенню соціально-економічних, організаційно-правових умов та залучення інвестицій для ефективного виявлення, охорони, розвитку, примноження і популяризації культурної спадщини;

 3. Сприяння створенню соціально-економічних, організаційно-правових умов та залучення інвестицій для ефективного розвитку;

 4. Підтримка і реалізація стратегічних ініціатив та підготовка проектів і програм спрямованих на популяризацію, розвиток та охорону культурної спадщини Решетилівської міської ТГ;

 5. Сприяння впровадженню сучасних екологічних, енергетичних, інформаційних, архітектурно-будівельних, інноваційних та інших високотехнологічних рішень у сферу охорони культурної спадщини;

 6. Спільна розробка проектів нормативно-правових актів та інших рішень, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфер, що входять до предмету цього Меморандуму;

 7. Сприяння депутатського контролю за станом охорони і розвитку культурної спадщини та виконанням місцевого бюджету, зокрема законністю та ефективністю використання бюджетних коштів у сферах, що входять до предмету цього Меморандуму;

 8. Спільна організація і проведення громадських слухань, обговорень, круглих столів, інших форм публічних заходів з питань стану збереження та забезпечення охорони і розвитку культурної спадщини;

 9. Обмін науковими знаннями, інформацією та досвідом, а також сприяння у пошуку фахівців, експертів, спеціалізованих організацій в тому числі міжнародного рівня у сферах, що входять до предмету цього Меморандуму;

 10. Взаємодія із засобами масової інформації та інтернет виданнями усіх форм власності задля поінформованості територіальної громади про стан культурної спадщини, заходи з її охорони та розвитку;

 11. Надання Радою підтримки в межах наданих законом повноважень у прийнятті та реалізації ініціатив Організації, спрямованих на виявлення, вивчення та охорону об’єктів культурної спадщини Решетилівської міської ТГ;

 12. Інші напрямки визначені за погодженням Сторонами, що необхідні для досягнення мети і предмету цього Меморандуму. 

Обов’язки Ради

Вносити в межах повноважень депутатів місцевих рад органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям  пропозиції щодо вчинення дій і заходів, підготовки та прийняття рішень організаційного чи нормативного характеру, спрямованих на реалізацію предмету цього Меморандуму, а також розробляти і розглядати такі пропозиції безпосередньо у Решетилівській міській раді, її виконавчих органах та Решетилівським міським головою.

Підтримувати ініціативи Організації та сприяти Організації в процесі участі у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових та інших актів, що видаються органами місцевого самоврядування і стосуються досягнення мети цього Меморандуму.

Сприяти підвищенню загального рівня прозорості та доброчесності використання бюджетних коштів, у сфері охорони культурної спадщини, та інших сферах, що стосуються мети цього Меморандуму.

Вживати максимальних та якісних зусиль для ефективного виявлення, вивчення, охорони і розвитку культурної спадщини, підвищення її інвестиційної привабливості, залучення фінансових, технічних, технологічних, інтелектуальних та інших ресурсів для охорони культурної спадщини.

Сприяти об’єднанню зусиль територіальної громади, громадських об’єднань, влади та бізнесу, підтримувати процес залучення громади міста до вирішення питань охорони культурної спадщини і подальшого її розвитку.

Створювати сприятливі та належні умови для співпраці та спільної діяльності з Організацією.

Вживати інших необхідних заходів для досягнення мети цього Меморандуму.

 

Обов’язки Організації

 

Підтримувати виражені Радою наміри та готовність до співпраці і партнерства в напрямку створення умов для ефективної охорони і розвитку культурної спадщини.

Забезпечувати Раду належної якості консультативною, аналітичною, дослідницькою та інформаційною підтримкою, в тому числі щодо виявлення і вивчення об’єктів культурної спадщини, потреб і необхідних заходів з їх охорони, а також надавати інше погоджене між Сторонами сприяння в проваджені депутатської діяльності депутатів Ради у визначених цим Меморандумом напрямках.

Сприяти у проведенні фундаментальних та пошукових наукових, соціологічних, аналітичних та інших досліджень з актуальних процесів і проблем охорони культурної спадщини, вивченні та аналізі інтересів, настроїв, орієнтацій, потреб територіальної громади.

Сприяти розвитку місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення Решетилівської міської ТГ та інститутів громадянського суспільства в контексті заходів, спрямованих на досягнення мети цього Меморандуму.

Вживати необхідних та достатніх заходів з інформаційної підтримки, залучення інвестицій та технологічного розвитку, запобіганню корупції, а також приймати участь у розробці проектів, програм та актів органів місцевого самоврядування у сферах, що стосуються мети цього Меморандуму, в межах чинного законодавства України.

Підтримувати ініціативи, рішення і дії Ради, її політичні позиції з питань охорони культурної спадщини, якщо такі відповідають меті цього Меморандуму і спрямовані на її досягнення.

Вживати інших необхідних заходів для досягнення мети цього Меморандуму.

 

Взаємодія Сторін

 

Сторони  зобов’язуються  підтримувати  ділові  контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективного розвитку їх зв’язків, всіляко сприяти розвитку інших форм співпраці для досягнення мети, встановленої цим Меморандумом.

Кожна зі Сторін призначає відповідальних осіб для координації дій, спрямованих на здійснення заходів, прийняття рішень та іншої взаємодії, встановлених цим Меморандумом.

Кожна зі Сторін може в будь-який момент та за будь-яких обставин замінити відповідальну особи, визначену кожною зі Сторін одночасним повідомленням про це іншої Сторони.

Сторони проводять регулярні зустрічі та консультації з метою обговорення питань реалізації цього Меморандуму, визначають спільні позиції, за потреби створюють спільні робочі групи, запрошують у разі потреби до спільної діяльності представників інших органів влади, органів місцевого самоврядування, експертів та громадськість.

Співпраця між Сторонами, її напрямки, форми, методи, зміст та порядок не є конфіденційною інформацією та/або комерційною таємницею у розумінні чинного законодавства України про інформацію.

Сторони за власним бажанням та на власний розсуд можуть здійснювати поширення інформації про їх співпрацю, її напрямки, форми, методи, зміст та порядок, з дотриманням чинного законодавства України.

Сторони здійснюють свою діяльність в межах цього Меморандуму з дотриманням чинного законодавства України.

Сторони діють на принципах законності, верховенства права, взаємної поваги, ділової етики, відкритості, прозорості, недопущення конфлікту інтересів та інших корупційних чи пов’язаних з корупцією явищ.

Усі проблеми, питання та розбіжності щодо виконання цього Меморандуму Сторони вирішують шляхом переговорів.

Цей меморандум не впливає на зобов’язання Сторін за їх договорами з іншими юридичними чи фізичними особами.

 

Строк дії Меморандуму

 

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє протягом строку повноважень Решетилівської міської ради восьмого скликання.

Меморандум може бути розірваний за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди.

Меморандум може бути розірваний з ініціативи однієї із Сторін лише у разі систематичного та грубого невиконання іншою Стороною своїх обов’язків або чинення нею перешкод у досягненні мети цього Меморандуму шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні про його розірвання за 30 днів. В такому разі Меморандум вважається розірваний через  30 днів  з моменту отримання іншою Стороною вказаного повідомлення.

 

Заключні положення

Цей Меморандум є документом, на підставі якого Сторони мають здійснювати координацію своїх дій для досягнення мети, встановленої цим Меморандумом.

Цей меморандум не містить взаємних фінансових зобов’язань між Сторонами.

Будь-які зміни й доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за письмовою згодою Сторін, оформляються протоколами або додатковими угодами і стають його невід’ємною частиною.

Сторони зобов’язані невідкладно інформувати одна одну про виникнення обставин, які можуть перешкодити у виконанні цього Меморандуму.

Меморандум укладено українською мовою в 2-х примірниках, що є автентичними, по одному примірнику для кожної зі Сторін. 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

Голова ГО Збережемо Полтаву”           ____________В. Є. Трофименко

 

 

 

Решетилівський міський голова             ____________О. А. Дядюнова